Skatteministeren opremser Bech-Bruuns synderegister og kræver millioner retur i udbyttesag

Skatteminister Karsten Lauritzens (V) klage til Advokatnævnet går hårdt til advokatfirmaet for inhabilitet og interessekonflikt. Men en intern mail fra Justitsministeriet blåstemplede Bech-Bruun som uvildig undersøger i udbyttesagen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) sendte kort før jul en klage over advokatfirmaet Bech-Bruun til Advokatnævnet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Skatteministeren revser advokatfirmaet Bech-Bruun og forlanger 3,5 milioner kroner retur med ordene om, at »Bech-Bruun burde have opdaget interessekonflikten.«

I en 35 sider lang klage til advokaternes egen domstol, Advokatnævnet, gennemgår skatteminister Karsten Lauritzen (V) det omstridte advokatfirma Bech-Bruuns synderegister. Klagen er dateret 21. december 2018.

Bech-Bruun vandt i 2017 opgaven med at foretage en uvildig undersøgelse af udbytteskandalen, hvor den danske statskasse er blevet lænset for over 12 milliarder kr.

Men siden rejste skatteministeren voldsom kritik af, at Bech-Bruun selv havde rådgivet udenlandske banker og pensionskasser om refusion af dansk udbytteskat både før og under den undersøgelse, firmaet foretog i det meste af 2017.

I klagen til Advokatnævnet, som Berlingske har fået aktindsigt i, går skatteministeren til stålet:

Bech-Bruun har overtrådt de advokatetiske regler ved at påtage sig hvervet som uvildig undersøger til trods for, at advokatfirmaet var inhabilt og befandt sig i en interessekonflikt, fordi advokatfirmaet repræsenterede udenlandske pensionsselskaber i sager om forhold, som Bech-Bruun havde undersøgt som uvildig undersøgelsesadvokat.

Fra klagen mod Bech-Bruun

»Det ville kunne fremstå som om, at Bech-Bruun ved advokatundersøgelsen ville have mulighed for at dække over egen, tidligere rådgivning,«


Kammeradvokaten, som har skrevet klagen på vegne af ministeren, antyder ligefrem, at »det ville kunne fremstå som om, at Bech-Bruun ved advokatundersøgelsen ville have mulighed for at dække over egen, tidligere rådgivning,« som det hedder i klagen til Advokatnævnet.

Karsten Lauritzen kræver derfor de 3,5 mio. kr. plus moms refunderet, som var betalingen for Bech-Bruuns undersøgelse, med begrundelsen, at salæret ikke længere gælder i det øjeblik, advokaten er inhabil.

Ministerier blåstemplede Bech-Bruun

Overfor beskyldningerne mod Bech-Bruun står en e-mail sendt fra Justitsministeriet til Skatteministeriet samt et notat fra Justitsministeriet fra begyndelsen af februar 2017, som Berlingske har fået aktindsigt i.

Ifølge dokumenterne foretog såvel Rigsadvokaten, Statsadvokaten for Særlig International Økonomisk og Kriminalitet (SØIK) samt Justitsministeriet i fællesskab en vurdering af, om Bech-Bruun var inhabil, da advokatfirmaet midt i marts 2017 fik opgaven med at foretage den uvildige undersøgelse af udbyttesagen.

E-mailen fra Justitsministeriet slår fast, at det er i orden at lægge opgaven hos Bech-Bruun til trods for, at Bech-Bruun på det tidspunkt havde oplyst oplyst, at nogle af advokaterne i firmaets undersøgelsesteam havde beskæftiget sig med rådgivning vedrørende udbytteskat, blandt andet i form af koordinering og håndtering af refusion af udbytteskat for en række amerikanske kapitalfonde og ydet assistance til udenlandske pensionsinstitutter og banker om udbytteskattemæssige konsekvenser af forskellige transaktioner.

»Justitsministeriet har drøftet dette med anklagemyndigheden, som har vurderet, at dette forhold ikke taler imod at udpege den pågældende advokat,« hedder det i e-mailen, som altså er sendt fra Justitsministeriet til Skatteministeriet, inden Bech-Bruun fik opgaven.

Opdaget i efteråret

Bech-Bruun afleverede sin udredning til skatteministeren i slutningen af 2017, men i 2018 endte det gode forhold mellem advokat og klient. I løbet af efteråret opdagede SKAT nemlig, at Bech-Bruun i 2014 rådgav den tyske North Channel Bank om aktietransaktioner og refusion af dansk udbytteskat til amerikanske pensionsfonde, som lignede modellen, der blev brugt til at lænse statskassen for milliarder af kroner.

Bech-Bruun afviste at være inhabil, fordi advokatfirmaer først opdagede, at det havde rådgivet den tyske bank, da skatteministeren gjorde opmærksom på det. Desuden var den tyske banks rolle i udbyttesagen ikke offentlig kendt, da Bech-Bruun i marts 2017 indledte undersøgelsen.

I sin klage påpeger skatteministeren dog, at Bech-Bruun burde have opdaget det, allerede mens advokatfirmaet var i gang med undersøgelsen. Sommeren 2017 kom det nemlig frem i medierne, at North Channel Bank var blevet ransaget på opdrag af SØIK i Danmark.

Skatteministeriet angriber også Bech-Bruun for at have påtaget sig at være advokat for to canadiske pensionsfonde, som er involveret i den formodede udbyttesvindel. Det kan være et problem, fordi Bech-Bruun i rollen som uvildig undersøger har haft adgang til fortrolige oplysninger hos SKAT og SØIK, mener Karsten Lauritzen.

Bech-Buun ønsker ikke at kommentere skatteministerens klage, så længe sagen verserer i Advokatnævnet. Berlingske har forgæves forsøgt at komme i kontakt med de personer fra anklagemyndighed, politi og Justitsministeriet, som i februar 2017 stod for vurderingen af Bech-Bruuns inhabilitet.