Varmekunder kan spare 500 millioner

Danskerne får for lidt fjernvarme for pengene, fordi deres installationer er for gamle eller ikke fungerer optimalt. Husstandene kan score over 1000 kroner om året ved at udnytte fjernvarmen bedre, viser under- søgelse.

<a href='http://images.bm4.metropol.dk//284/284196/284196_original.jpg' target='_blank'>Se i stort format</a> Fold sammen
Læs mere

Landets fjernvarmeværker fyrer i stor stil for gråspurvene, fordi kunderne ikke udnytter varmen godt nok. En del af varmeenergien går nemlig til spilde, fordi danskernes installationer er utidssvarende eller ineffektive.

Med nye installationer eller blot bedre indstillede anlæg, kan de danske fjernvarmekunder få den samme mængde varme for langt færre penge.

Ifølge en ekspert på området, projektchef Flemming Ulbjerg fra rådgivningsfirmaet Rambøll, er der en halv milliard kroner om året at hente i besparelser svarende til 1.200-1.500 kr. for en middelstor husstand. Fjernvarmeværkernes forening Dansk Fjernvarme mener endda, at det tal er lavt sat.

Værkerne har fokuseret for lidt på mulige besparelser i hjemmene, og VVS-branchen ved for lidt om, hvordan danskerne får mest muligt ud af anlæggene, lyder Flemming Ulbjergs bud påårsagerne til ineffektiviteten.

Han leder et projekt, der med udgangspunkt i det jyske Brædstrup Fjernvarme, har belyst potentialet for energibesparelser i fjernvarmeforsyningen.

»Varmeinstallationerne i boligerne er husstandenes eget ansvar, derfor har varmeværkerne hidtil ikke fokuseret så stærkt på dem, når de har set efter mulige effektiviseringer. Samtidig er VVS-branchen for dårligt klædt på til at vejlede fjernvarmekunderne om, hvordan de får mest mulig varme ud af deres installationer. Det bliver der nu rettet op på med efteruddannelse,« siger Flemming Ulbjerg.

Projekt viser vejen

Humlen i fjernvarmeforsyning er, at det varme vand, værket sender ud i husstanden, får afleveret så meget som muligt af sin varmeenergi, før vandet sendes retur til værket. Jo koldere tilbageløbsvandet er, jo mere varme har forbrugeren fået for pengene, og jo mere effektiv bliver værkets drift.

I Brædstrupprojektet er man nået frem til, at de 1.300 husstande, som ejer værket, kan spare sammenlagt i alt 150.000 kr. om året for hver grad temperaturen på tilbageløbsvandet sænkes.

»I nogle tilfælde er det nok at få optimeret det anlæg, varmeforbrugerne allerede har i forvejen. I andre kan det være nødvendigt at skifte anlægget ud. Men det vil være en investering, der tjener sig hjem i løbet af fåår, og nogle værker vil nok, som de gør det i Brædstrup, betale en del af investeringerne i nye forbrugerinstallationer,« siger Flemming Ulbjerg.

Ny serviceordning

Fjernvarmeværkerne har en højaktuel interesse i at effektivisere varmeforsyningen eftersom Folketinget bortset fra Enhedslisten står bag en aftale, der bl.a. pålægger fjernvarmeværkerne at spare på energien.

Direktør i Dansk Fjernvarme Jørgen G. Jørgensen siger, at foreningen forgæves har foreslået regeringen at indføre et obligatorisk eftersyn af installationerne ude i husstandene. Eftersynet foreslås kombineret med en autoritationsordning for VVS-folk med en særlig viden om optimering af installationerne.

»Det ville være en effektiv måde at hente besparelser på, men vi er ikke kommet igennem med ideen. Derfor har vi etableret vores egen uofficelle serviceordning. VVS-folk, der har gennemgået et særligt kursus, kan tilmelde sig ordningen, det øger muligheden for, at fjernvarmekunder kan få kvalificeret hjælp til at optimere installationerne,« siger Jørgen G. Jørgensen.