Nationalbanken så intet behov for ekstra likviditet fredag

 

Ved den ugentlige refinansieringsauktion herhjemme så Nationalbanken intet behov for at tilføre markedet ekstra likviditet, som både Den Europæiske Centralbank (ECB) og den amerikanske centralbank (Fed) tidligere fredag tyede til.

 

- Nationalbanken har i dagens løb fulgt udviklingen på pengemarkedet tæt. Markedet har været roligt, og Nationalbankens ordinære pengepolitiske operationer forløb uden usædvanlig stigning i efterspørgslen efter likviditet, siger Karsten Biltoft, afdelingschef hos Danmarks Nationalbank, til RB-Børsen.

 

I alt forfaldt der fredag indskudsbeviser på 188,2 mia. kr. og udlån mod pant på 106,4 mia. kr., mens der blev refinansieret med henholdsvis 189,3 mia. kr. og 112,1 mia. kr.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )