Ingen kender antallet af Skatteministeriets retssager mod borgere

Skatteministeriet har ikke styr på, hvor mange skattesager der egentlig verserer ved danske domstole. Næstformanden for Folketingets skatteudvalg er overrasket.

Skatteudvalgets næstformand, Joachim B. Olsen, er overrasket over, at Skatteminsiteriet ikke har styr på, hvor mange sager, der verserer mod borgere og virksomheder. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Fold sammen
Læs mere

Skatteministeriet er løbende part i et antal retssager ved de danske domstole mod skatteborgere og virksomheder, men ingen ved, hvor mange sager der verserer mellem borgere og skattemyndigheder - heller ikke Skatteministeriet.

Næstformanden for Folketingets skatteudvalg, Joachim B. Olsen (LA) har via skatteudvalget spurgt skatteminister Karsten Lauritzen (V) om, hvor mange sager mod skatteborgere, der kører ved de danske domstole. Men skatteministeren måtte op til påske skuffe næstformanden og resten af udvalget og oplyse, at Skatteministeriet ikke er i besiddelse af sagsstatistik, der gør det muligt at trække den slags oplysninger.

Joachim B. overrasket

»Jeg blev lidt overrasket over svaret. Jeg troede umiddelbart, at det var noget, der var et bedre overblik over. Helt grundlæggende er det at opkræve skat fra borgerne et indgreb i den personlige frihed. Derfor er det utrolig vigtigt, at man har et gennemskueligt skattesystem, når man så gør det,« siger Joachim B. Olsen.

»Et gennemskueligt system betyder, at der kommer færre tvister mellem borger og stat, som både er tidskrævende, ressourcekrævende og frustrerende for mange borgere, hvad enten det er deres forretning eller deres privatøkonomi, som er afhængig af, at sagerne bliver afgjort,« siger han.

Langt de fleste retssager mellem skatteydere og -myndigheder anlægges af borgerne. Skatteministeriet oplyser til Berlingske, at der i 2017 blev anlagt 292 sager med Skatteministeriet som part, eller 31 færre end i 2013. Heraf blev kun seks af sagerne anlagt af Skatteministeriet, mens de resterende blev anlagt af borgere og virksomheder. I 2017 blev der afsluttet 579 retssager, hvoraf en væsentlig del vedrørte ejendomsvurderinger. Men overblikket over det totale antal af verserende sager mangler altså.

skatteadvokat Eduardo Vistisen

»»Det faktum, at Skatteministeriet ikke ved, hvor mange sager ministeriet er part i, illustrerer, hvor lidt Skatteministeriet er involveret i ministeriets egne sager«


»Når der er mange sager, er det et udtryk for, at der er et problem. Der vil altid være sager, for det er en kompliceret verden, vi lever i. Men vi skal bestræbe os på at have et system, der minimerer antallet af tvister, og det er vigtigt, at er er politisk fokus på det,« siger Joachim B. Olsen.

Skatteadvokat Eduardo Vistisen er kritisk.

»Det faktum, at Skatteministeriet ikke ved, hvor mange sager ministeriet er part i, illustrerer, hvor lidt Skatteministeriet er involveret i ministeriets egne sager, og hvor lidt ministeriet kontrollerer retssagerne. Jeg synes, det er et grundlæggende problem, at en myndighed ikke følger myndighedens egne retssager, da der er risiko for ansvarsforflygtigelse, ulovligheder og forøgede omkostninger,« siger han.

Kammeradvokaten kører selvstændigt

Det er Kammeradvokaten, der kører langt de fleste af Skatteministeriets skattesager. Som Berlingske beskrev tirsdag, kører statens foretrukne advokat en væsentlig del af retssagerne meget selvstændigt. Hovedreglen er, at Kammeradvokaten selvstændigt tilrettelægger og fører sagen. Skatteministeriet modtager kun stævning og dom, men ikke øvrige retsdokumenter,og Kammeradvokaten vurderer selv, om sagen skal for en dommer.

Skatteministeriet følger kun med i sager af bred offentlig interesse eller sager, der handler om meget store  beløb. I sager »under særlig overvågning«, som det hedder, følger ministeriet løbende med og modtager ministeriets egne og modpartens processkrifter. Kammeradvokaten udarbejder også en redegørelse til ministeriet om, hvorvidt en sag skal for en dommer.