Totalkredit-kunder undrer sig: Fik brev om at prisforhøjelser skyldes fremtidige krav

Nykredit har meldt ud, at sidste års bidragsstigninger byggede på kendte og vedtagne kapitalkrav. Det vækker forundring og vrede hos flere kunder, som har modtaget breve fra koncernen, hvor der henvises til de fremtidige og nu udskudte kapitalkrav fra Basel-komitéen.

Kim Madsen har problemer med med Bidragssatserne i forbindelse med sin boligfinansering. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Astrup

I marts sidste år sendte 48-årige Kim Lundberg Stegenborg Madsen en klage afsted til Totalkredit, der er ejet af Nykredit, over en varslet forhøjelse af bidragssatsen på hans boliglån på 75 procent. I klagen skriver han, at den ekstreme stigning forekommer fuldstændigt urimelig og og uacceptabel:

»I begrunder denne voldsomme stigning med, at I skal leve op til myndighedernes krav og markedets forventninger til kapital og indtjeningsforhold. Denne begrundelse er udokumenteret og baseret på antagelser om fremtiden, ikke fakta. Totalkredit kan ikke føre dokumentation for påstanden, og denne afvises.«

Totalkredit skriver i en mail, at forhøjelsen af bidragssatsen fastholdes med henvisning til de fremtidige krav fra Basel.

»Det er rigtigt, at vi ikke ved præcis, hvor høje de nye kapitalkrav bliver. Men vi kan se, at bliver bare ét af kravene implementeret i en minimumsversion, vil det udfordre os væsentligt. Derfor handler vi allerede nu,« står der blandt andet i svaret.

»Vi klagede, fordi vi syntes, at de argumentationer, der kom, var meget luftige. Totalkredit henviser til, at der kommer nogle ændringer, der ikke er vedtaget endnu, og at de derfor vil hæve deres bidragssatser. Det er helt grotesk,« siger Kim Lundberg Stegenborg Madsen, der er IT-konsulent og bor i et nybygget hus i Kastrup med sin familie.

Artiklen fortsætter under grafikken

Han er forundret og vred over, at Nykredit nu går ud og siger, at prisforhøjelserne, der blev varslet i februar og trådte i kraft i juli sidste år, »først og fremmest var begrundet i allerede kendte og vedtagne krav«, og at det »ikke er korrekt, at bidragsforhøjelsen byggede på det nuværende arbejde i Basel-komitéen«, sådan som Nykredits direktør for kapital, Dan Sørensen, har udtalt til Berlingske Business.

»Det viser, hvor dårlig en sag de i virkeligheden har, og at det aldrig har været den reelle grund,« siger Kim Madsen.

Han skiftede i sin tid realkreditselskab til det Nykredit-ejede Totalkredit, netop fordi det gamle selskab satte bidragssatserne op.

Også 35-årige Nicolai Sørensen, der er installations-supervisor og bor i et parcelhus i Ølstykke med sin kæreste og to børn, er forundret over udmeldingen fra Nykredit. Han har ligeledes klaget til Totalkredit over de varslede bidragsforhøjelser – og fik et svar, hvor der henvises til de såkaldte Basel IV-krav, som netop er blevet udskudt.

»Jeg har hele vejen igennem bare grinet af det. Ingen ved jo, hvad der vil ske i fremtiden, og at Finanstilsynet har godkendt det, forstår jeg slet ikke. Enten har de ikke talt sandt over for Finans­tilsynet, ellers er det os alle sammen, der har misforstået, at det har noget med Basel at gøre,« siger Nicolai Sørensen, der med den seneste stigning skal betale over 9.000 kroner ekstra om året i bidrag.