Økonomisk ekspertgruppe: Slut med hjælpepakker 8. juli

Den økonomiske ekspertgruppe har netop præsenteret sine anbefalinger til, hvordan og hvornår de milliarddyre hjælpepakker bør fjernes.

 
Finansministeren præsenterede tirsdag den første Økonomisk Redegørelse siden coronakrisen. Video: Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Onsdag morgen er anbefalingerne til udfasningen af hjælpepakkerne blevet præsenteret. Anbefalingerne kommer fra den økonomiske ekspertgruppe, som regeringen nedsatte 14. maj.

Gruppen består af professor Torben M. Andersen, der er formand, samt professorerne Michael Svarer og Philipp Schröder, som alle er blandt Danmarks førende økonomer.

De helt store spørgsmål er nu, hvornår hjælpepakkerne bliver udfaset – og under hvilke omstændigheder. Ekspertgruppens anbefaling lyder, at afviklingen af hjælpepakkerne bør afstemmes med genåbningen af økonomien, så det understøtter, at virksomhederne hurtigst muligt at kan stå på egne ben.

Derfor foreslår de tre økonomer, at kompensationsordningerne ophører 8. juli.

Det samme gør sig gældende for særordningerne på kulturområdet.

Forklaringen er, skriver professorerne, at når likviditetsordningerne fylder mere, kan kompensationsordningerne fylde mindre. Samtidig lyder det:

»Kompensationsordningen til selvstændige med videre og lønkompensationsordningen vil have store samfundsmæssige omkostninger, hvis de videreføres som generelle ordninger.«

Økonomernes forslag lyder:

»Det er vurderingen, at hjælpepakkerne bedst udfases ved, at balancepunktet flyttes fra direkte støtte over mod likviditets-, låne- og garantiordninger. Det kan opnås med en mere gradvis normalisering af betalingsfristerne for moms og indkomstskatter, ligesom behovet for at justere på låne- og garantiordningerne bør overvejes,« skriver de tre økonomer bag rapporten.

Logikken bag dette er, at disse ordninger er baseret på finansielle institutioners kreditvurdering, og dermed er målrettet rentable virksomheder, og ikke alle virksomheder, som hjælpepakkerne er skruet sammen i dag.

En af de centrale pointer omkring hjælpepakkernes problematik er, at de fastholder status quo, og dermed ikke levner plads til, at urentable virksomheder forgår, og at nye kommer til.

Den samme økonomiske ekspertgruppe er tidligere blev bedt om at komme med sine anbefalinger til genåbningen af samfundet.

Gruppen havde fået til opgave at se på modeller for afvikling af hjælpepakkerne, som understøtter job, samtidig med at sunde virksomheder hurtigst muligt kan stå på egne ben. Derudover er økonomerne blevet bedt komme med input til mulige initiativer til fortsat at holde en hånd under specifikke brancher, der fortsat er midlertidigt påvirket af restriktioner.

Oprindeligt var offentliggørelsen af anbefalingerne planlagt til i søndags, men er siden blevet rykket.

Hjælpepakkerne har virket

I rapportens sammenfatning lyder det, at det fortsat er for tidligt at gøre endelig status over hjælpepakkerne. Alligevel skriver professorerne, at »hjælpepakkerne har understøttet virksomheder, selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere. Der har været en betydelig søgning fra de brancher, der er meget direkte og indirekte berørt af nedlukningen, og uden hjælpepakkerne ville mange flere job og virksomheder være gået tabt. Det giver dansk økonomi et markant bedre afsæt for den genopretning, der venter forude.«.

Selv om ekspertgruppen foreslår en afvikling 8. juli, så fremgår det af rapporten, at der kan være argumenter for enkelte undtagelser:

»Det vurderes, at virksomheder, der stadig er lukket med forbud, bør kunne få adgang til lønkompensation (til medarbejderne) og kompensation for faste omkostninger. Det foreslås også, at virksomheder, der har haft mindre end en måned til at åbne, kan få adgang til kompensation for faste omkostninger i yderligere en måned.«

Økonomerne foreslår ikke, at der indføres undtagelser for kompensationsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende, men at det kan overvejes at give midlertidig adgang til at melde sig ind i en a-kasse med tilbagevirkende kraft.

Derudover peger rapporten på, at det kan være relevant med midlertidige kompensationsordninger for faste omkostninger for virksomheder, der bliver ramt forskudt af krisen bl.a. de sæsonbetonede dele af turismeerhvervet. Disse bør dog være mindre gunstige end de nuværende, lyder det.

Økonomerne vil afvikle lønkompensationsordningen fuldt ud, men foreslår, at der indledes nye trepartsdrøftelser om en justering af arbejdsfordelingsordningen, som der tidligere har været forhandlet om. Målet bør være at den fremadrettet bedre understøtter omstillingsevenen i dansk økonomi ift. virksomheder og lønmodtagere tilgodeses, lyder det.

Slutteligt foreslår økonomerne, at der igangsættes et arbejde med at vurdere de nye sundhedskrav, der er pålagt dele af erhvervslivet, så det sikres, at de sundhedsmæssige gevinster står mål med de erhvervsøkonomiske omkostninger.

Plan på plads inden sommerferien

At hjælpepakkerne til flere hundrede milliarder kroner skal udfases har altid været sikkert. Alligevel skabte dette stor debat, da der 7. maj første gang blev sat ord på udfasningen. Folketingets partier underskrev en aftaletekst i forbindelse med den såkaldte fase to af genåbningen, hvori det blev gjort klart, at udfasningen skal forhandles på plads inden sommerferien.

I den forgangne uge gik den nuværende overvismand, Carl-Johan Dalgaard, ind i debatten:

»Regeringen har lavet en plan for det sundhedsmæssige, og nu skal den også lave en aftale om at fjerne hjælpepakkerne i takt med, at man tillader flere aktiviteter at åbne igen. Det vil betyde, at masser af virksomheder går konkurs, men det er virksomheder, som vil gå ned alligevel. Hvis du laver en gradvis aftrapning af hjælpepakkerne, vil du bruge flere og flere penge på at hjælpe virksomheder, der ikke er levedygtige,« sagde han og argumenterede for, at hjælpepakkerne bør ophøre 8. juli.

En afvikling 8. juli bakkes op af Mads Lundby Hansen, der der cheføkonom i den liberale tænketank Cepos:

»Normalt lukker mange virksomheder i løbet at år, fordi de ikke er rentable. Til gengæld opstår nye virksomheder med nye innovative produkter. Dette er ifølge produktivitetsmekanismen en særdeles vigtig velstandsmekanisme, men denne velstandsmekanisme fryses til is, når hjælpepakkerne holder gang i eksisterende ikke rentable virksomheder. Derfor er det vigtigt, at de ophører,« siger Mads Lundby Hansen og tilføjer:

»Store dele af dansk økonomi er allerede genåbnet og mere forventes åbnet. Derfor bortfalder argumentet for statsstøtte til virksomheder i form af løn- og huslejekompensation. Hjælpepakkerne med løn- og huslejekompensation fryser markedsmekanismen og virksomhedsdynamikken til is, og dette skader væksten, når økonomien genåbnes.«

Store dele af erhvervslivet har flere gange advaret mod for hurtig afskaffelse af hjælpepakkerne. Dansk Industri har eksempelvis nævnt, at en hurtig fjernelse kan resultere i, at man blot har udskudt stigningen i arbejdsløshed og konkurser, men Dansk Erhverv har påpeget, at der vil gå lang tid, før omsætningen og indtægterne er tilbage på samme niveau som før krisen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) adresserede muligheden for at bede den økonomiske ekspertgruppe komme med en række anbefalinger allerede først på måneden. I Folketingets spørgetime sagde hun:

»Hjælpepakkerne har virket. De har været en god investering. Men hjælpepakkerne er kun midlertidige. De skal udfases. Virksomheder og selvstændige skal til at stå på egne ben.«

Samtidig fastslog statsministeren, at udfasningen af hjælpepakkerne skal forhandles på plads inden sommerferien – og nu ligger der anbefalinger til de forhandlinger fra nogle af landets førende økonomer.