Kunstig intelligens kan regne den ud for ejendomsbranchen

Et program, der meget præcist kan slå fast, hvad den optimale struktur er for en gitterskal, er med hjælp fra Boligfonden Kuben under udvikling af den danske ingeniør Lasse Rahbek.

Lasse Rahbek. Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Kristensen

Kunstig intelligens er et af tidens helt store emner, og det er et af de områder, hvor udviklingen går ekstremt hurtigt. Mange forbinder det nok med Hollywoods futuristiske tematiseringer af dystopiske samfund, hvor robotterne ender med at blive mere menneskelige end os selv.

Men faktisk er kunstig intelligens et praktisk redskab, som i et utal af sammenhænge kan anvendes til at skabe bedre vilkår for os mennesker – også til noget så jordbundent som at sænke materiale- og lønudgifterne for bygherrer.

Lasse Rahbek arbejder som rådgivende ingeniør for Hamiconsult A/S, og han er p.t. – med hjælp fra Boligfonden Kuben – i fuld gang med udviklingen af et program, der bruger kunstig intelligens til at udregne den mest optimale struktur for gitterkonstruktioner inden for byggeri.

Gitterkonstruktioner kendes f.eks. fra elefanthusets glaskupler i Københavns Zoo og, i den mere internationale klasse, fra det storslåede loft i gården på British Museum i London. Lasse Rahbek udviklede den algoritme, programmet bruger, sammen med en tidligere studiekammerat fra Aarhus Universitet. Og den er bedre end et menneske til at udregne den mest fordelagtige byggestruktur, fortæller han.

Stor besparelse

»Vi kan have en intuitiv idé om, hvilken struktur der er den bedste for en bestemt gitterkonstruktion. Men når vi giver den kunstige intelligens visse frihedsgrader til at prøve at regne ud, om der er en anden struktur, der er mere optimal, viser det sig, at det er den i stand til. Den afstiver og former konstruktionen i forhold til kræfter som vind og tyngdekraften, og resultatet bliver, at bygherren vil kunne spare på materialer, når konstruktionen skal opføres. Derudover kan den kunstige intelligens sættes til processer, som man førhen skulle bruge mange mandskabstimer på. Faktisk kan man på denne måde reducere brugen af byggematerialer med op til 50 pct.,« siger Lasse Rahbek.

Undersøgelser af henholdsvis en kunstig intelligens og menneskelige speciallæger, der blev sat til at diagnosticere lymfekræft ud fra billeder, har dog vist, at resultaterne blev bedst, når både lægerne og den kunstige intelligens blev sat til at vurdere dem i samarbejde. Derfor er risikoen for det populære science fiction-scenarie, hvor kunstig intelligens overtager magten, næppe så stor, vurderer Lasse Rahbek:

»Det med lægerne og diagnosticeringen af lymfekræft synes jeg er et meget positivt eksempel på, hvordan kunstig intelligens i høj grad kan bruges til vores fordel. Den kunstige intelligens er jo ikke bedre end de forudsætninger, vi giver den. Den kan ikke tænke selv, selv om vi kalder det intelligens.«

Baseret på evolutionsteorien

Algoritmen bag programmet er baseret på noget så grundlæggende for hele vores verdensforståelse som Darwins evolutionsteori, som blev udviklet i sidste halvdel af 1800-tallet. Vi har aldrig set på vores omverden med samme øjne siden, og den darwinistiske evolutions forandrende kraft er langtfra ophørt endnu. For siden 1960erne har man anvendt evolutionære algoritmer inden for it-teknologi, og de har samme styrke som al anden evolution, forklarer Lasse Rahbek:

»Beskrivelsen af gitterskaller kan på samme måde som beskrivelsen af et menneske samles i en form for virtuel DNA-streng. Det er, hvis jeg skal forsimple det lidt, sådan, algoritmen virker. Vi deler DNA-strengene op i par, som vi kalder ‘forældre’, mikser dem, og så arver ‘børnene’ de gode egenskaber fra hver forælder. For hver generation bliver gitterskallerne så bedre og bedre, for den kunstige intelligens finder mønstre i det og ser, hvad der fungerer bedst.«

Kunstig intelligens kan bruges inden for såvel nybyggeri som restaurering og ombygning, ligesom der er eksempler på, at den er blevet brugt til at reducere transporttiden mellem hospitalsafdelinger.

»Du kan bare nævne en problemstilling, og så vil den kunne bruges, hvis det er noget, der er målbart, og som man kan sætte tal på,« siger Lasse Rahbek.