Forbrugernes vagthund efter gældsskandale: Inkassofirmaer skal tjekke Danske Bank-sager

Inkassofirmaer kan ikke være sikre på, at data om gældssager fra landets største bank er korrekte. Derfor skal de kontrollere Danske Bank-sager, fastslår Forbrugerombudsmanden efter Berlingskes og TV 2s afsløringer.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen langer ud efter inkassofirmaer i Danske Bank-sagen. Arkivfoto: Linda Kastrup Fold sammen
Læs mere

Landets inkassofirmaer har pligt til at undersøge, om de gældsposter, de forsøger at inddrive fra blandt andre Danske Bank, rent faktisk er gyldige og beregnet korrekt.

Det fastslår forbrugernes vagthund, Forbrugerombudsmanden, i kølvandet på Berlingskes og TV 2s historier om gældsskandalen i Danske Bank.

En række grundlæggende fejl i bankens inddrivelsessystem betyder, at banken i årevis har opgjort tusindvis af kunders gældsposter forkert og derved har inddrevet penge, banken ikke havde krav på.

En del af de mange sager har banken outsourcet til en række eksterne inkassofirmaer, der dermed også har inddrevet gæld i strid med reglerne. Eksperter har over for Berlingske vurderet, at Danske Bank som såkaldt dataansvarlig er den hovedansvarlige for, at data er korrekte.

Men ifølge Forbrugerombudsmanden har inkassofirmaerne altså også pligt til at kontrollere sagerne.

Forbrugerombudsmanden har »meddelt inkasso- og advokatfirmaerne, at de skal sikre sig, at krav på betaling af gæld til blandt andre Danske Bank og/eller Realkredit Danmark er beregnet korrekt, inden inddrivelse«, fremgår det af en pressemeddelelse.

»Det skyldes, at Danske Bank Koncernens gældsinddrivelsessystem siden 2004 har indeholdt fejl, der kunne indebære, at krav mod kunder, som havde misligholdt kreditaftaler med Danske Bank og/eller Realkredit Danmark, fremstod højere, end de reelt var.«

I pressemeddelelsen udtaler forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen:

»Hvis der er tale om inddrivelse af gæld fra Danske Bank, skal inkasso eller advokatfirmaet efter vores opfattelse sikre sig, at kravet er korrekt beregnet.«

Hvis inkassofirmaet ikke vil undersøge, om kravet er berettiget, må det undlade at fortsætte inddrivelsen over for forbrugeren. Ellers vil der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne blive tale om overtrædelse af god inkassoskik.

»Vil et inkasso- eller advokatfirma ikke undersøge berettigelsen af et krav, når forbrugeren bestrider, at lånet er gyldigt, så må firmaet afstå fra at inddrive gælden,« siger Christina Toftegaard Nielsen.

Inkassofirma: Ekstra kvalitetskontrol fremover

Et af de selskaber, der fik overdraget fejlbehæftede gældssager fra Danske Bank, er inkassofirmaet Lowell. Ifølge kommunikationschef Keld Hvolbøl betyder Forbrugerombudsmandens udtalelse ikke de store ændringer for virksomheden:

»Vi opdagede selv, at der var fejl i en del af sagerne, allerede da vi fik dem oversendt fra Danske Bank i januar 2019, og resten satte vi i bero i efteråret 2019 efter henvendelse fra banken selv.«

»Men sådan en udtalelse får os da helt sikkert til at vurdere, om vores procedurer er tilstrækkelige. Fremover vil vi nok lægge ekstra vægt på vores kvalitetskontrol og den dokumentation, vi får fra banker og andre kunder,« siger Keld Hvolbøl.

En anden af Danske Banks samarbejdspartnere, inkassofirmaet Intrum, har ingen kommentarer til Forbrugerombudsmandens udmelding.

Forbrugerrådet: Vigtig melding

Hos forbrugernes talerør, Forbrugerrådet Tænk, vækker ombudsmandens udtalelse glæde:

»Det er godt, at Forbrugerombudsmanden tager fat på gældsinddrivelse og inkassobranchen, herunder sagerne fra Danske Bank. Det er vigtigt, at reglerne, der skal beskytte forbrugerne, der i disse tilfælde er sårbare og gældsramte, overholdes,« siger Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

I en kommentar skriver Stefan Singh Kailay, pressechef i Danske Bank, at »gældsinddrivelse skal selvfølgelig foregå på en ordentlig måde, og vi beklager dybt denne sag, som vi fokuserer på at få ryddet op i.«

Han tilføjer:

»Som vi har sagt flere gange, vil kunder, der har lidt et tab som følge af vores fejl, selvfølgelig blive kompenseret, hvilket vi allerede er i gang med. Danske Bank har desuden allerede bedt de inkasso- og advokatfirmaer, der inddriver gæld på vegne af banken, om at stoppe med dette, da det selvfølgelig skal ske på et korrekt grundlag.«

Andre problemer i samarbejdet

Formaningerne til inkasso- og advokatfirmaerne gælder ikke kun i forhold til Danske Bank. Forbrugerombudsmanden har konstateret, at 19 forbrugslånsvirksomheder og banker har givet en række lån, selv om en vurdering af forbrugerens økonomi ville have vist, at forbrugeren slet ikke havde råd til lånet.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er lånene ugyldige, fordi forbrugernes kreditværdighed ikke blev vurderet oprindeligt. Virksomhederne har derfor ikke et berettiget krav på betaling af renter og omkostninger.

Inden inddrivelse af gæld til de 19 forbrugslånsvirksomheder og banker skal inkasso- og advokatfirmaer derfor undersøge, om forbrugernes kreditværdighed blev vurderet, inden de fik lånet.

Ifølge Forbrugerombudsmanden har forbrugerne ret til at kræve gælden nedsat som følge af uansvarlig långivning eller regnefejl, selv om lånet er solgt videre fra en bank til en anden virksomhed. Derfor gælder inkasso- og advokatfirmaernes undersøgelsespligt også, når de pågældende lån er videresolgt til andre firmaer.