Flertal for hurtig liberalisering af Post Danmark

Portostigning. Post Danmarks varsler portostigninger fra nytår, og det får et flertal på Christiansborg til at stille krav om lynliberalisering af det danske postmarked.

Et flertal i folketinget er klar til at liberalisere posten allerede i 2009, så Post Danmark ikke kan fortsætte med at diktere prisstigninger og serviceforringelser, uden at kunderne har mulighed for at reagere ved at benytte konkurrenter i stedet. Det skriver Epn.dk.

EU"s transportministre nåede ellers mandag til enighed om, at hele det europæiske postmarked skal liberaliseres i 2011. Nu ser det ud til, at Danmark går forrest i den proces.I dag åØåsidder Post Danmark alene på markedet for breve under 50 gram, hvilket er den altovervejende del af det samlede brevmarked. Senest har postvæsnet varslet portostigninger på 75 øre på et almindeligt standardbrev fra nytår. I gennemsnit stiger brevportoen med 5,7 pct., og også på pakkeområdet er der udsigt til stigninger. Til gengæld indføres et nyt type brev, et C-brev, som bliver billigere. Man skal dog sende mindst 3.000 ensartede breve pr. gang. - Jamen det bekræfter jo bare, at der er behov for øget konkurrence, siger trafikordfører (og dermed postordfører) Henriette Kjær fra de konservative til Epn.dk.åØåDansk Folkeparti er enig, og hos Socialdemokratiet siger postordfører Rasmus Prehn, at partiet er med på idéen, hvis partierne kan blive enige om en model, så man ikke svigter yderdistrikterne og privatkunderne. Flere ordførere peger på muligheden for en fond, som nye aktører på markedet skal betale ind til for at kompensere Post Danmarks udgifter på at bevare befordringspligten, så også folk i landområder sikres post på nogenlunde samme vilkår som alle andre. Den idé er postdirektør Helge Israelsen dog ikke meget for.- Vi bryder os ikke om tanken. Det er nærmest umuligt at opgøre omkostningerne, og selv hvis man vover at gøre regnestykket, vil der altid være nogle af dem, der skal betale til fonden, som vil sige, at det er komplet urimeligt, og at vores omkostninger er alt for store, siger han til Epn.dk Helge Israelsen mener, at man hellere skal stille krav til konkurrerende operatører om eksempelvis omdelingsfrekvens, dækningsområde og lignende.