Fem anbefalinger: Sådan får vi flere kvindelige iværksættere

Women’s Entrepreneurship Day blev i Danmark dedikeret til at udarbejde en række konkrete anbefalinger, som skal sikre en mere lige balance mellem mænd og kvinder i iværksætteribranchen.

Arkivfoto. Mette Lykke fra Too Good To Go er en af de mest succesfulde kvindelige iværksættere i Danmark. En gruppe aktører mødtes tirsdag for at udarbejde nogle anbefalinger, som skal sikre, at der kommer flere som hende. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Tirsdag 19. november var det Women’s Entrepreneurship Day, som afholdes i 144 forskellige lande verden over.

Også i Danmark var kvindelige iværksættere i centrum ved et arrangement i København. Liva Echwald er dansk ambassadør for arrangementet og desuden stifter af foreningen Female Founders of the Future, som ligeledes arbejder for at rette op på ligestillingen blandt iværksættere.

Formålet med arrangementet i København var at udarbejde nogle konkrete anbefalinger til økosystemet omkring iværksætteri, som skal sikre en mere lige balance mellem mænd og kvinder.

Liva Echwald fortæller, at dagen var en stor succes med rigtig mange engangerede deltagere.

»Viljen i rummet blev meget synlig, og der blev sat ord på nogle handlinger og formuleret nogle konkrete anbefalinger,« siger hun.

Blandt deltagerne var aktører som Vækstfonden, Fonden for Entreprenørskab og en række acceleratorprogrammer. Fonden for Entreprenørskab vil bl.a. ændre på kønsbalancen i deres rollemodelsprogram, og vil desuden fokusere på at skabe mere data omkring problematikken de kommende fem år.

Kun en ud af fire iværksættere er kvinde

Berlingske satte tidligere på måneden fokus på, at andelen af kvindelige iværksættere har været faldende de seneste år. I 2017 blev kun 25 pct. af de nye virksomheder stiftet af en kvinde, hvilket er et lille fald siden 2012. »Overraskende og bekymrende« lød dommen fra mange, der undrede sig over, at udviklingen ikke gik den anden vej.

Adskillige rapporter understreger, at problematikken er reel. Siden 2006 er Danmark faldet 42 pladser ned ad listen over lande, der er bedst til at sikre mangfoldig ledelse. Danmark er nummer 95 på listen i år.

En anden rapport fra Unconventional Ventures beskrev i september, hvordan kun én procent af venturekapitalen går til startups med kvindelige stiftere i Danmark.

Women’s Entrepreneurship Day falder sammen med Iværksætterugen 2019, hvor der ved åbningsceremonien mandag blev uddelt Vallø Prisen, som gives til en kvinde, der har gjort en særlig indsats. Her var det den kvindelige iværksætter Anne Kristine Schwartzbach fra Konfront, som fik prisen for sit forbilledlige arbejde.

Fem anbefalinger

1. Få data og fakta på plads

»Vi har været for dårlige til at udfordre vores antagelser om, hvorfor der ikke er flere kvinder, der starter egen virksomhed. Vi anbefaler derfor, at det udregnes hvilket potentiale, der er, hvis andelen af kvindelige iværksættere øges. Derudover anbefaler vi, at det dokumenteres mere præcist, hvorfor andelen er så lille, og hvor i processen det går galt,« forklarer Liva Echwald.

2. Adskil sund mavefornemmelse og diskriminerende bias

»Vi anbefaler, at alle bliver bevidste om denne forskel for at sikre lige adgang til funding, viden og netværk for alle. Det vil skabe grobund for mere adgang til talent, innovation, jobskabelse og nye forretninger.«

3. Genindfør barselsfonden

»Vi anbefaler, at barselsfonden genindføres i en ny og forbedret form, så der kommer ordentlige barselsvilkår for alle selvstændige og iværksættere, for såvel kvinder som mænd,« lyder det.

4. Forskellighed i rollemodeller

»Vi anbefaler, at alle aktører i det entreprenante økosystem sikrer diverse rollemodeller gennem hele deres organisation og i deres kommunikation. Også i medierne bør der være opmærksomhed på, hvordan den »rigtige« iværksætter fremstilles.«

5. Fagligheder og køn skal mødes

»Vi anbefaler, at der skabes rum for at klassiske kvindefag mødes med klassiske mandefag og skaber fremtidens innovative løsninger og nye industrier, og at der skabes incitament gennem hele det entreprenante økosystem til at flere kvinder og mænd organiserer sig sammen,« siger Liva Echwald.

Dele af anbefalingerne er stadig under udarbejdelse.