Dobbelt så mange vil rydde op i patientjournaler

35 har søgt den genopslåede stilling som direktør for den nationale organisation, der skal få hospitalernes elektroniske patientjournaler til at fungere.

Indenrigs- og sunhedsminister Lars Løkke Rasmussen har udstedt (V) lodret ordre om at få de elektroniske journaler (EP) til at fungere på tværs af de enkelte sygehuse.<br>Arkivfoto: Scanpix Fold sammen
Læs mere
Dobbelt så mange har i anden ombæring søgt den ledige stilling som direktør for det nye sekretariat, der skal få hospitalernes elektroniske patientjournaler til at fungere sammen.

»Vi har fået 17 nye ansøgere, så der er i alt 35 ansøgere. Det er ret imponerende. Af de 19, der søgte første gang, trak en sig allerede dengang. De øvrige 18 har søgt igen,« siger Ib Valsborg, kommitteret i Finansministeriet og formand for bestyrelsen for den nationale organisation, der nu skal opbygges for at udføre indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens (V) lodrette ordre om at få de elektroniske patientjournaler (EPJ) til at fungere på tværs af de enkelte sygehuse.

Stillingen var allerede slået op, og 19 havde søgt den. Men kort før jul blev den genopslået, fordi medicinaldirektøren - landets øverste sundhedsembedsmand - i mellemtiden var trådt fra. Indenrigs- og Sundhedsministeriet mente, at de to stillinger hang tæt sammen.

Ansættelse 1. marts

Den beslutning har givet kritik. Mange har set sammenkoblingen som et faresignal og betvivler, hvordan EPJ-direktøren vil kunne træffe de nødvendige, selvstændige beslutninger med såvel en egen bestyrelse som en medicinaldirektør i nakken.

»Det mener ansøgerne åbenbart ikke. Kritikerne har nok skudt noget over målet. Jeg er meget fortrøstningsfuld over for at finde en direktør blandt de 35 ansøgere, og jeg håber, at samtalerne kan klares i uge 6, så vedkommende kan nå at sige op inden månedsskiftet. Det vil passe godt, at den nye direktør tiltræder 1. marts, for sidst i marts kommer Deloitte med sin analyse,« siger Ib Valsborg.

Rådgivningsfirmaet Deloitte skal analysere det hidtidige arbejde med elektroniske patientjournaler i Danmark og komme med bud på, hvad der fremover skal ske. Rapporten skal bruges til at formulere en egentlig IT-strategi på sundhedsområdet i Danmark.

Rambøll Management styrer selve rekrutteringen af EPJ-direktøren.

To milliarder brugt

Sundhedsministeren greb i maj i år ind og fik Folketingets opbakning til at få ryddet op i EPJ-moradset. Igennem de seneste tre år er der postet omkring to milliarder kroner i at udvikle elektroniske patientjournaler.

Man skal, som patient, kunne få adgang til sine journaler uanset hvilket sygehus man er endt på, dels af hensyn til økonomien i sygehusvæsenet, men i høj grad også for at komme de mange tilfælde af fejlbehandling til livs. Med et ensartet system kan alle sygehuse trække de samme informationer frem om alle patienter - uanset hvor man er. Sådan er det ikke i dag, da regionerne (tidligere amterne), som sygehusene hører under, har haft selvstændige indkøbspolitikker for IT.

Den aftale, som staten, regionerne og kommunerne indgik efter Folketingets opsang i maj 2006, har sat penge af til et EPJ-sekretariat på 30-50 mand med læger og IT-folk. Det er stadig målet, selv om nogen frygter, at det kan dræne sygehusene for lokal ekspertise på området.

Eksterne vagthunde

Som en slags vagthunde i arbejdet med det nye sekretariat er fem eksterne eksperter hyret til at følge og kommentere Deloittes arbejde.

De fem er direktør Henrik Ibsen fra konsulenthuset Silverbullit, docent Finn Kensing fra IT-Universitetet, tidligere overlæge og leder af Hovedstadens Sygehusfællesskabs IT-afdeling Niels Rossing, projektleder i den svenske IT-samarbejdsorganisation Carelink, Lotta Holm Sjögren, og vicedirektør Tom Egelund fra det hollandske Océ, der arbejder med elektronisk dokumenthåndtering.