Danske Bank nedskriver med 4,5 mia. kr.

Danske Bank har besluttet at foretage en nedskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver på omkring 4,5 mia. kr. før skat. Nedskrivningen sker i regnskabsåret 2015.

Foto: Thomas Lekfeldt