Tesfaye om lov mod fremmedkrigere: Embedsmænd skal foretage vurderingen

Det vil være embedsmænd, der skal beslutte, om danske fremmedkrigere kan beholde deres statsborgerskab eller ej. Det siger Mattias Tesfaye. I sidste ende er det dog stadig ham som minister, der står med ansvaret.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har ingen færdig liste over fremmedkrigere, der risikerer at miste dansk statsborgerskab, hvis udskældt forslag bliver til lov. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Når regeringens lovforslag, der skal gøre det muligt at tage det danske statsborgerskab fra fremmedkrigere, der har dobbelt statsborgerskab, efter planen skal hastebehandles i Folketinget først onsdag og siden torsdag, vil det ske med nogle »småjusteringer« i forhold til det oprindelige udkast.

Dels vil der blive lagt op til en såkaldt »solnedgangsklausul« – en udløbsdato, der betyder, at Folketinget skal forlænge loven, for at den ikke bortfalder. Og dels vil det blive muligt at dispensere fra klagefristen, der er på fire uger, hvis man er uenig i ministeriets afgørelse.

Det sidste sker efter ønske fra Dommerforeningen, fortæller udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) til Politiken.

»Henset til at de pågældende formentlig befinder sig i udlandet under meget primitive vilkår, synes en frist og en forkyndelsesmåde som den foreslåede retssikkerhedsmæssig betænkelig,« skriver Dommerforeningen i sit høringssvar.

Der er i lovforslaget lagt op til, at fremmedkrigere skal få besked om, at de har mistet deres statsborgerskab via deres e-Boks. I et svar til Folketinget oplyser Tesfaye dog, at dispensationen ikke kan gives, hvis »parten har bragt sig selv i en situation, hvor det ikke er muligt for vedkommende at tilgå sin e-Boks eller Statstidende«.

Skrivebordet bliver ikke overdænget med papir

I interviewet med Politiken fortæller Tesfaye også, at det er ham som minister, der har ansvaret for de beslutninger, der bliver truffet. Men det er ikke ensbetydende med, at han vil være egenrådig i processen hen til en afgørelse.

»I praksis vil det foregå sådan, at de embedsmænd, som også til daglig arbejder med de her spørgsmål, som er kompliceret jura, vil skulle foretage den vurdering og fremlægge det for ministeren,« siger Mattias Tesfaye til Politiken.

Så selvom der i lovudkastet lægges op til, at det er ministeren, der kan frakende fremmedkrigere deres danske statsborgerskab administrativt, skal det ikke forstås sådan, at Tesfayes skrivebord bliver »overdænget med papir«, og at han så skal »sidde og vende tommelfingeren op eller ned«.

Ingen færdig liste

Regeringen præsenterede lovforslaget sidste mandag, og satte høringsfristen til at være syv dage senere. Årsagen var, at regeringen ville have lovforslaget hastebehandlet. Det fik en række organisationer til at kritisere den korte frist, der blandt andet kunne gå ud over kvaliteten.

»Med en så kort frist risikerer man, at grundigheden går tabt, og at der er vigtige elementer og problemstillinger, som måske ikke kommer med i høringssvarene,« lød det eksempelvis fra generalsekretær i Advokatsamfundet, Andrew Hjuler Crichton.

I dag, onsdag, skal lovforslaget førstebehandles i Folketinget. Bakker et flertal op, skal det anden- og tredjebehandles i morgen, torsdag. Er der fortsat et flertal efter tredjebehandlingen, vil lovforslaget blive en del af den danske lovgivning.

Til Politiken siger Tesfaye, at han håber på, at lovforslaget allerede kan træde i kraft i denne uge. Baggrunden er den militære offensiv, Tyrkiet har indledt langs grænsen til Syrien. Topterrorister fra Islamisk Stat har siddet fængslet i kurdiske fængsler, men det frygtes, at de kan flygte i ly af kaosset i grænselandet.

Derfor vil regeringen have hastebehandlet lovforslaget, der skal tage det rødbedefarvede pas fra de fremmedkrigere, der har dobbelt statsborgerskab. Til Politiken siger Mattias Tesfaye, at han ikke »har mulighed for at tale om antallet«, og at han ikke har nogen færdig liste med personer, der står til at miste deres danske statsborgerskab i det øjeblik, loven træder i effekt.