Plejemor sigtet for at dele drabsvideo: Red Barnet undrer sig over socialtilsyns afgørelse om at fjerne plejetilladelse

Hos foreningen Red Barnet har psykolog Per Frederiksen svært ved at se socialtilsynets grundlag for at fjerne Jaleh Tavakolis og mandens otteårige plejedatter. Børns Vilkår vil gerne mane til ro og påpeger, at socialtilsynet gør sit arbejde.

Red Barnet undrer sig over Socialtilsynets foreløbige afgørelse om at fjerne Jaleh Tavakoli og hendes mands otteårige plejebarn, som tilsynet begrunder med Tavakolis sigtelse i en sag om at dele en video på Facebook, der viser drabet på en ung kvinde i Marokko. Foreningen Børns Vilkår vil gerne mane til ro og påpeger, at tilsynet gør sit arbejde. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det er ikke noget af det forelagte i sagen, der peger på, at barnet har været udsat for stor fare eller er i stor fare, og det virker ikke som om, at der har været dialog eller samspil mellem systemet og plejefamilien.«

Sådan lyder en vurdering fra psykolog Per Frederiksen fra Red Barnet i sagen om Socialtilsynets foreløbige afgørelse om at fjerne et otteårigt plejebarn, fordi plejemoren – forfatter, blogger og debattør Jaleh Tavakoli – er blevet sigtet for at dele en video på Facebook, der viser drabet på en ung kvinde i Marokko.

»Mærkværdig«, »dybt uretfærdig« og »dybt problematisk« er nogle af de udtryk, der allerede er blevet brugt til at beskrive den foreløbige afgørelse, som også undrer Per Frederiksen fra Red Barnet.

»Kontinuitet og tryghed er kernebegreber, når man skal sikre et barns udvikling og opvækst. Når man går ind og fjerner et barn, kan det være et alvorligt brud på den følelsesmæssige tilknytning til plejefamilien,« siger Per Frederiksen.

Jaleh Tavakoli og hendes mand modtog onsdag via e-Boks et brev fra socialtilsynet med en foreløbig afgørelse om at fjerne den plejedatter, som parret har haft siden barnets fødsel. Tilsynet vurderer på baggrund af sigtelsen, at den 36-årige sigtede Jaleh Tavakoli og hendes mand ikke »har den fornødne kvalitet til at have børn i døgnpleje«.

Per Frederiksen har læst socialtilsynets fire sider lange afgørelse og finder på baggrund af den det svært at se, hvorfor en fjernelse er det bedste for barnet.

»Jeg kan ikke se en direkte fare for barnet. Jeg kan ikke se, at barnet eksempelvis har været tvunget til at se videoen. Der burde have været en dialog, hvorigennem man kom frem til en løsning, der var til bedst gavn for barnet,« siger han.

Ifølge Per Frederiksen kan en sådan fjernelse af et barn være problematisk, hvis ikke barnet forstår grundlaget. Det kan ifølge Per Frederiksen være svært, fordi selv voksne mennesker kan have svært ved at forstå tilsynets foreløbige afgørelse.

»Det hele kan virke uforståeligt for barnet, hvilket kan forvirre barnet. Hvis situationen ikke kan forklares for barnet, og at barnet derfor ikke har en logisk forklaring, kan det blive usikker på, om det selv har været årsag til ikke længere at kunne være hos plejefamilien,« forklarer han.

Interessen er berettiget

Hos Børns Vilkår pointerer juridisk seniorrådgiver Ingrid Hartelius Dall, at der er tale om en foreløbig afgørelse. Plejeforældrene har i en høringsperiode mulighed for at fremlægge oplysninger, der kan ændre tilsynets afgørelse.

»Vi mener hos Børns Vilkår, at der skal ro på. Der er tale om en agterskrivelse, hvor socialtilsynet har fået nogle oplysninger, der gør dem bekymrede for, hvorvidt plejefamilien fortsat kan oppebære en generel godkendelse som plejefamilie på baggrund af sigtelsen rejst mod plejemor. Det er fint, at tilsynet reagerer, når de bliver bevidst om, at der i deres område er en plejeforælder, der er sigtet for en alvorlig straffelovsovertrædelse, som kan give flere års fængsel,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes, at socialtilsynet her gør noget, som vi har bedt dem om i lang tid. Nemlig at tage deres opgave alvorligt og kritisk vurdere de mennesker, der er plejeforældre, og som har et særligt ansvar overfor børn, der har haft en svær start i livet. Som plejeforælder har man et særligt ansvar, for det er ikke ens egne børn, men nogle børn man har fået til opgave af staten at passe på. Det er berettiget, at tilsynet interesserer sig for sigtelsen.«

Ingrid Hartelius Dall læser tilsynets afgørelse sådan, at Jaleh Tavakoli »sætter barnet i en endnu mere udsat position, end det måtte være i forvejen,« ved »mere eller mindre forsætligt at dele den pågældende video«, fordi der her er tale om et lovbrud. Hvorefter tilsynet gerne vil »indlede en dialog med hende (Jaleh Tavakoli, red.) om baggrunden herfor.«

Ifølge den juridiske seniorrådgiver er der håb for plejefamilien, selv hvis Socialtilsynet vælger endegyldigt at fratage dem deres plejetilladelse.

»Det ville være ulykkeligt at fjerne et barn fra et sted, hvor det har boet i otte år, hvor det trives og fra en relation, der er dets tætteste og primære omsorgspersoner. Men hvis man vurderer, at Jaleh Tavakoli og hendes mand skal have frataget deres generelle plejegodkendelse, kan kommunen gå ind og lave en konkret godkendelse, hvis man vurderer, at Tavakoli er den bedste til at varetage det pågældende barns interesser, så det fortsat trives,« siger Ingrid Hartelius Dall.