LA efter kunstafbrænding i København: Luk så det kunstudvalg

Københavns Kommune ejer allerede 6.000 kunstværker. Hvorfor skal den så bruge omkring en million kroner om året på endnu flere? Liberal Alliance undrer sig.

Til venstre: Værket »Time/Line/Movement« indebærer bl.a. en afbrænding af værket. Til højre: Den kunstneriske udsmykning af tidligere kultur- og fritisborgmester Niko Grünfelds kontor på Københavns Rådhus. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Falsnaes og Andersen's og PSM Gallery samt Linda Kastrup

Politikere skal ikke købe kunst til kommunen på det offentliges regning, og i øvrigt skal kommunen heller ikke sådan gå og købe kunst. Eller rettere: Kommunen må godt købe kunst, men det skal ske inden for rammerne af de enkelte forvaltningers budgetter, og det skal i hvert fald ikke ske inden for rammerne af et billedkunstudvalg.

Så klar er meldingen fra Liberal Alliances (LA) Karina Bergmann i Københavns Kommune.

En holdning, hun blot har fået bekræftet efter at have læst Berlingskes historie om, hvordan kommunens billedkunstudvalg – eller Rådet for Visuel Kunst, som det er blevet døbt  i oktober for 21.600 kroner, købte et kunstværk, der skal brændes.

Det pågældende værk, »Time/Line/Movement«, består af en illustration samt en forpligtelse til, at køberen – i dette tilfælde Københavns Kommune – først tegner en kopi af illustrationen for derefter med billeddokumentation at afbrænde den aftegnede illustration.

Efterfølgende er det meningen, at hver gang værket skifter hænder, skal det tegnes på ny, inden det efterfølgende brændes. På den måde vil det blive tegnet og brændt gentagne gange, kopi efter kopi. Et køb, som politisk repræsentant for Socialdemokratiet Rune Dybvad som det eneste medlem af kunstudvalget nægtede at bruge skattekroner på.

I udvalget sidder i dag Gyda Heding fra Enhedslisten sammen med Rune Dybvad. Dertil kommer Niko Grünfeld fra Alternativet. Sidstnævnte gik i efteråret af som kultur- og fritidsborgmester, efter at han havde fået kritik for at have brugt 130.000 kroner på at nyindrette sit borgmesterkontor med bl.a. et sokkelignende kunstværk.

»Jeg har intet imod, at kommunen køber kunst, men det er ikke en opgave for politikerne at gøre det,« mener Karina Bergmann:

»Det må ske inden for rammerne af de enkelte forvaltninger, ikke i et særligt udvalg, og så må forvaltningerne rådgive sig med eksperter, gallerister eller andre i det omfang, de har brug for det.«

Ifølge udvalgets beretning for 2017 var det sidste år på fem indkøbsture, hvor »man besøgte i alt fem udstillingssteder/kunsthaller, to kunstnerstudioer og 14 gallerier«.

»Der blev i årets løb indkøbt 21 kunstværker fordelt på 18 kunstnere for i alt 797.981 kroner,« hedder det.

Det fremgår også, at »Københavns Kommune har en kunstsamling, der rummer omkring 6.000 værker«, og at »i 2017 blev 362 både nyindkøbte og ældre værker udlånt til kontorer og borgerrettede institutioner«.

Karina Bergmann, Liberal Alliance

»Om ikke andet kunne man sælge noget af den kunst, man har samlet, og så bruge de penge til at anskaffe nye værker.«


Karina Bergmann undrer sig som så mange andre også over, at billedkunstudvalget i sommer som omtalt i bl.a. Berlingske valgte at investere 10.000 kroner i et værk bestående af 20 A4-ark med sætninger som »Lars Løkke Rasmussen er død« og »Ole Sohn er død«. Et køb, der sammen med »indretningen af et kontor« bidrager til en opfattelse blandt københavnerne af »ødselhed«.

»Om ikke andet kunne man sælge noget af den kunst, man har samlet, og så bruge de penge til at anskaffe nye værker,« siger hun.

Karina Bergmann erkender, at LA politisk står helt alene med ønsket om at lukke og slukke for Rådet for Visuel Kunst.

»Sådan er det at være LA i en stor og meget rød kommune med 100 år med Socialdemokratiet på magten,« siger hun og tilføjer:

»Men for os er det her vigtigt. Det er en værdikamp.«

I en tidligere udgave af denne artikel fremgik det fejlagtigt, at politikere i borgerrepræsentationen får diæter for at deltage i kunstudvalgets arbejde.