Kommunalt ansatte siger OK til skæve arbejdstider

Hver anden kommunalt ansatte HK'er er indstillet på at arbejde om lørdagen eller om aftenen, hvis de bliver betalt for det.

Landets borgmestre vil åbne borgerbutikker, så borgerne kan hente pas, kørekort og sygesikringskort, når de selv har fri. Det skriver Politiken. Og kontorpersonalet i landets kommuner er med på den, viser en intern medlemsundersøgelse af HK's medlemmers holdning til skiftende arbejdstider.

»Jeg er overrasket over, at så mange er indstillet på at arbejde om aftenen og lørdagen«, siger formand Kim Simonsen fra HK/kommunal til Politiken.
Traditionelt har HK været modstander af, at medlemmerne skulle arbejde på skæve tidspunkter. Arbejde foregik fra mandag til fredag i dagtimerne.
»Vi har en tendens til at blive fanget i vores egne myter om, hvad medlemmerne er indstillet på at acceptere«, siger Kim Simonsen, der i dag indleder forhandlinger om nye overenskomster for 60.000 kommunalt ansatte HK'ere, til Politiken.
Det har været et centralt krav fra de kommunale arbejdsgivere i Kommunernes Landsforening, at medarbejderne skulle acceptere fleksible arbejdstider. Det drejer sig i første omgang om de godt 10.000 HK'ere, der arbejder i borgerbutikker, rådhusbutikker eller lignende, som skal have mulighed for at holde åbent om lørdagen eller om aftenen.
Men kommunerne har særlig travlt omkring den 1., så derfor vil kommunerne gerne have mulighed for at have færre på arbejde midt på måneden og til gengæld flere omkring månedsskiftet. HK'eres arbejdstid skal i dag ramme 37 timer om ugen, men HK'ere er selv indstillet på, at arbejdstiden godt kan fordeles, så den for eksempel bliver på 37 timer i gennemsnit over tre måneder.
Hos Borgerservice i Indre By i København fortæller indgangsdøren, at der er åbent fra klokken 10 til 18 på hverdage. Og de arbejdstider passer fint.
»I starten var det svært at vænne sig til, men vi har vendt det til noget positivt. Nu kan vi få lavet en masse om morgenen, inden vi møder på arbejde. Det er meget et spørgsmål om tilvænning«, fortæller tillidsrepræsentant og serviceformidler Linda Josephsen til Politiken.
HK/Kommunal lægger op til at få lavet ensartede regler for arbejde på skæve tidspunkter over hele landet. I dag skal der laves lokale aftaler, hvis en borgerbutik vil holde åbent på skæve tidspunkter.
»Vi kan godt finde ud af fleksible arbejdstider inden for nogle rammer. Det kunne være krav om, at den enkle højst kan arbejde et vist antal lørdage i en periode og have et bestemt antal aftenvagter. Men endelig kan man også forestille sig, at de medarbejdere, der har lyst og mulighed for det, får et rådighedsbeløb. Det kunne for eksempel være på et par tusinde kroner om måneden«, siger Kim Simonsen.
Det har tidligere været på tale, at de kommunalt ansatte skulle give afkald på deres betalte frokost, men det afviser HK'ere blankt. Hele 76 procent siger nej, selv om de så skulle få mere i løn.
De nuværende overenskomster udløber med udgangen af marts næste år.


Kilde: Politiken