Hvad må du spise?

Der bør ifølge verdensnaturfonden ikke ligge tun og ål på spisebordet i fremtiden.

Flere fiskebestande i de danske farvande er truede. Og nogle af de fisk, der ellers tidligere tjente som delikatesser på det danske spisebord, skal nu have lov at svømme frit videre i de danske have. I hvert fald hvis det står til Verdensnaturfonden.

Her er dommen over en række danske farvandsfisk.

Vi starter i den forbudte ende. Tun, ål og havtaske har fået rødt stopmærkat klasket på.

Tunen, fordi de fleste tunarter er truede af overfiskeri på grund af en massiv efterspørgsel efter sushi og tunbøffer. Ålens bestand er nede på en procent af, hvad den var for 25 år siden og er i fare for at uddø, mens havtasken er overfisket, fordi den havner i fiskenet beregnet til andre fisk.

Danmark helliger sig som bekendt den gule advarselsfarve ved lyskryds, og også her. Der er en gruppe fisk, vi bør være varsomme med at købe i for stort omfang, som eksempelvis rødspætte og laks. Overfiskeri og problemer med den måde, laksens opdræt foregår på, er årsagen.

Hertil kommer faren for tungmetaller - især i laks.

Endelig er der den grønne zone. Dem vi gerne må købe, og dem der kan hjælpe dig til at spise fisk to gange om ugen, som Fødevarestyrelsen anbefaler.

Silden, regnbueørreden og mørksejen har grønne mærkater. Sild er der masser af i Nordsøen, regnbueørreden opdrættes i lukkede anlæg, der ikke belaster miljøet nævneværdigt, og endelig har bestanden af mørksej det godt.

Se og læs mere her om de forskellige fiskemærkninger.