Historisk skarp kritik af dansk brud på menneskeret

Institut for Menneskerettigheder udtaler i årsberetning »historisk skarp kritik« af myndighederne. Det sker ikke mindst på baggrund af treårsreglen for sammenføring af flygtningefamilier.

Arkivfoto fra Sandholmlejren. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Særligt på ét område er der grund til at kritisere regeringen ikke bare skarpt, men historisk skarpt for brud på menneskers rettigheder, mener Institut for Menneskerettigheder, der netop har offentliggjort sin årsberetning.

Det drejer sig om indførelsen i fjor af den såkaldte treårsregel for familiesammenføring af flygtninge.

»Der er sket rigtigt mange ting i 2016, men i forhold til treårsreglen er vi historisk skarpe i vores kritik. Her har Danmark indført en lovgivning, som er i strid med menneskerettighederne og vores internationale forpligtelser,« siger vicedirektør Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder.

Hun understreger, at instituttet var »afdæmpet« i sin kritik, da regeringen i sin tid tidligere indførte en etårsregel for familiesammenføring af flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus.

Men tre års ventetid er at gå alt for vidt, mener hun.

»Tænk på flygtningebørn fra primært Syrien, som har været udsat for forfærdelige krænkelser, og som nu skal vente tre år på at blive sammenført med deres familie. Familiens enhed er en fastslået menneskeret,« understreger vicedirektøren.

Et andet skarpt kritikpunkt i årsberetningen er en række »vidtgående« stramninger af lovgivningen for såkaldt »tålt ophold« for udlændinge, der ikke har lovlig opholdstilladelse, men som ikke kan sendes ud af landet pga. risiko for især tortur i deres hjemland.

Loven medfører en så væsentlig begrænsning af de berørte udlændinges ret til frihed, at der er risiko for, at de »reelt må anses for frihedsberøvede«, skriver instituttet i årsbneretningen med henvisning til risiko for bl.a. varetægtsfængslinger og fodlænkeordninger.

»Man havde en model, som i forvejen var skarp, og som både vi, Ombudsmanden og en række organisationer kritiserede skarpt. Men frem for at lytte til kritikken og bekymringen har man valgt at gøre forholdene endnu skrappere,« siger Louise Holck.

I den forbindelse hæfter instituttet sig ved udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der i juni i fjor udtalte, at det skal være så »utåleligt som muligt« at være på tålt ophold i Danmark.

»Det er i min optik en noget usædvanlig udmelding fra en siddende regering. Det er svært at forestille sig, at man ville sige det samme om indsatte i fængsler - at nu skal vi behandle dem utåleligt,« siger Louise Holck og understreger, at »tålt ophold kan være i orden i en begrænset periode, hvis det tjener et formål«.

I rapporten fremhæves en lang række andre menneskeretlige tilbageskridt i det forgangne år, herunder en stigning i antisemitiske hændelser, en stigning i antallet af hjemløse og manglende retslig beskyttelse af især piger, der udsættes for det hastigt voksende fænomen hævnporno.

Men der er som sagt også sket fremskridt, herunder et fald i antallet af varetægtsfængslinger, mindre brug af peberspray i politiet samt - og ikke mindst - en bebudet ændring af logivningen, så det fremover vil blive strafbart at diskriminere på grund af folks handicap.

»Foreløbig er det kun en politisk udmelding. Men det kan føre til en voldsom forbedring af forholdene for personer med handicap,« fastslår Louise Holck.