Godhavnsdrengenes krav om undskyldning afvist - igen

I 1960erne var de udsat for torturlignende forhold på børnehjemmet Godhavn. Men sagen er forældet, og staten kan ikke afkræves en undskyldning, har Københavns Byret afgjort.

Håbet om at få en officiel undskyldning for den vanrøgt, de var udsat for som børn, svinder.

I ti år har en gruppe tidligere børnehjemsbørn fra Godhavn i Tisvilde forsøgt at få en undskyldning fra staten for de torturlignende forhold, de var udsat for i 1960erne. Fire skiftende socialministre har siden 2005 nægtet at undskylde, at de flere hundrede Godhavns-drengebørn fra 1950 til 1975 blev udsat for slag, spark, tæsk med diverse redskaber som river og skobørster, medicinering med stærk psykofarmaka og psykisk fornedrelse.

I dag blev de nu voksne børn afvist igen.

Københavns Byret har netop frifundet Socialministeriet (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, red.) i en sag, som en af børnene - Poul Erik Rasmussen fra foreningen Godhavnsdrengene - havde anlagt for at få prøvet sagen på vegne af gruppen af tidligere børnehjemsbørn.

Poul Erik Rasmussen havde anlagt sag med krav om en symbolsk erstatning, nemlig mindstebeløbet på 10.001 kroner. Hans mål var ifølge advokat Bjørn Elmquist, der har ført Godhavndrengenes sag i årevis, en officiel undskyldning, ikke økonomisk kompensation.

Poul Erik Rasmussen mener, at han på drengehjemmet Godhavn, hvor han opholdt sig fra foråret 1962 til januar 1965, var udsat for en behandling, der svarer til tortur eller anden umenneskelig behandling. En behandling, der er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 og FNs konvention mod tortur.

Først og fremmest skulle det dog afgøres, om sagen overhovedet kunne realitetsbehandles eller om den rent juridisk var forældet. Og det er netop, hvad Københavns Byret har fundet torsdag middag:

»Retten finder, at sagsøgers mulige krav på godtgørelse for tort er omfattet af 1908-lovens fem-årige forældelsesfrist. Under hensyn til at sagsøger blev udskrevet fra Godhavn den 23. januar 1965, må det lægges til grund, at sagsøgers krav blev forældet den 23. januar 1970,« står der i dommen.

Føjer spot til skade

Advokat Bjørn Elmquist kalder dommen et »æselspark« til hans klient.

»Men først og fremmest er reaktionen skuffelse og undren. Dommeren ender med at sige, at min klient - for overhovedet at have mulighed for at føre sagen - skulle have anlagt sag i 1970. Det er fuldstændig illusorisk. Dengang var det jo umuligt at komme i nærheden af sin egen journal eller sine egne sagsakter. Så vi mener stadig, at der burde være suspenderet fra forældelseslovgivningen. Det er først med den rapport, der bliver offentliggjort om Godhavn i 2011, at det går op for Poul Erik Rasmussen, hvor systematiske afstraffelserne har været,« siger Bjørn Elmquist.

Poul Erik Rasmussen har mulighed for at anke sagen til landsretten. Men før den beslutning træffes, skal en række spørgsmål afklares, herunder de økonomiske spørgsmål, siger advokaten:

»Ikke alene taber han sagen til den ansvarlige myndighed for vanrøgten, han skal også betale sagens omkostninger på 40.000 kroner. Det føjer spot til skade,« siger Bjørn Elmquist.

Andre lande har undskyldt

I 2011 udkom rapporten »Godhavnsdrengene«, en interviewundersøgelse, som kortlagde og dokumenterede en vidtrækkende mishandling af drengene, der var anbragt på børnehjemmet enten som forældreløse eller af sociale grunde. Rapporten fastslog, at behandlingen af drengene allerede efter datidens standarder og logivning var ulovlig, ligesom rapporten dokumenterede, at statens tilsyn med børnehjemmet havde været mangelfuldt og sporadisk.

Godhavnsdrengene har fået flere afslag på fri proces til at føre sag mod Socialministeriet. Også de tidligere socialministre Benedikte Kiær (K) og Karen Hækkerup (S) har tidligere afvist at give de tidligere børnehjemsbørn en officiel undskyldning.

I lande som Norge, Sverige, Canada og Australien har regeringer undskyldt fortidens uetiske og til tider ulovlige behandling af de børn, der var i myndighedernes varetægt. I Norge har man ligeledes udbetalt erstatninger for i alt 100 mio. kr.