Er Loyal to Familia en voldelig forening? Forstå forbudssagen mod LTF

Hvordan hænger kontingentindbetalinger, pistoler, medlemslister og voldelige overfald sammen? I Københavns Byret udspiller der sig en retssag uden lige i nyere dansk retshistorie. Anklagemyndigheden vil bevise, at banden Loyal to Familia er en forening, der benytter sig af vold, og som derfor både skal – og kan – forbydes ved hjælp af Grundloven.

Anklagemyndigheden fører i øjeblikket en historisk retssag mod banden Loyal to Familia, som anklages for at være en forening, der virker ved vold. Netop derfor kan og skal LTF forbydes, mener anklagemyndigheden. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix

I øjeblikket verserer en historisk retssag i Københavns Byret. Anklagemyndigheden forsøger at forbyde banden Loyal to Familia (LTF) permanent, og det helt centrale spørgsmål er her, hvorvidt banden kan karakteriseres som en forening eller ej.

Retssagen blev indledt 6. februar 2019, betegnes »principiel« og er uden sidestykke i nyere dansk retshistorie.

Under retssagen har anklagemyndigheden, repræsenteret af Emil Folker fra Statsadvokaten i København og Lasse Biehl fra Københavns Politi, argumenteret for, at LTF er en forening, der når sine mål ved hjælp af vold. Og derfor kan og bør LTF opløses og forbydes ved Grundlovens paragraf 78, mener anklagemyndigheden.

En lang række medlemmer af LTF sidder fængslet eller er sigtet for personfarlig kriminalitet, herunder en række drabsforsøg i forbindelse med den væbnede konflikt mellem LTF og gruppen kendt som Brothas i 2017. Derudover har flere af LTF-medlemmerne domme for røveri, vold og drab, og enkelte af dem er af retten blevet udvist fra Danmark. Heriblandt Shuaib Khan, der menes at være bandens øverste leder.

Anklagemyndigheden mener også at kunne bevise, at banden har deltaget i tre væbnede konflikter mod Værebros Hårde Kerne, Brothas og Brabrand-gruppen.

Lykkedes ikke med Hells Angels

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) anmodede i august 2017 Rigsadvokaten og Rigspolitiet om at undersøge, hvorvidt det kunne lade sig gøre at opløse LTF som organisation.

Allerede den 4. september 2018 blev banden erklæret ulovlig af Københavns Politi og underlagt et landsdækkende straksforbud, som gjorde det forbudt for bandens medlemmer at optræde i tøj med »Loyal to Familia« eller »LTF« på.

Anklagemyndigheden har i retten fremhævet de to eneste foreninger, som tidligere er blevet opløst i Danmark ved hjælp af Grundlovens paragraf 78. Der er tale om henholdsvis Den Internationale Arbejderforening, der i 1874 blev opløst, fordi den angiveligt var dannet med et revolutionært sigte, og foreningen Nekkab – Bakken stavet bagfra – der i 1924 blev opløst, fordi den fungerede som et samlingspunkt for homoseksuelle, hvilket på daværende tidspunkt var kriminelt.

Det er før set, at skiftende justitsministre har bedt om undersøgelser lig Søren Pape Poulsens. Tidligere er det blandt andet blevet undersøgt, hvorvidt det ville være muligt at forbyde den islampolitiske forening Hizb ut-Tahrir og de to dominerende rockergrupperinger i Danmark, Hells Angels og Bandidos. Rigsadvokaten har dog ved hver undersøgelse vurderet, at en retssag ikke ville føre til forbud, og derfor er sagerne ikke blevet ført i retten.

Kontingenter og medlemsfortegnelser

Anklagemyndigheden har undervejs i retssagen påpeget flere grunde til, at den anser Loyal to Familia som en forening.

Det er blandt andet kommet frem, at medlemmerne betaler kontingent på 1.500 kroner, og at der indbetales pengebeløb til fængslede LTFere. Politiet har registreret, at der i løbet af fem år er blevet indsat penge på konti tilhørende fængslede LTF-medlemmer 598 gange med beløb, der samlet set løber op i 1.137.260 kroner.

Politiet har desuden beslaglagt dokumenter, der »ligner medlemsfortegnelser« med oplysninger om medlemmers civilstand, tidligere tilhørsforhold i det kriminelle miljø, CPR-nummer, nationalitet og familieforhold. Derudover er der fundet værdisæt og sikkerhedsretningslinjer, som menes at kunne kædes sammen med gruppen.

Loyal to Familia forsvares af den beskikkede forsvarer Michael Juul Eriksen, der tidligere har forsvaret en lang række rockere og bandemedlemmer.

Der er afsat 33 retsdage i Københavns Byret til sagen, som forventes at slutte i starten af september 2019. De kommende retsdage vil blandt andet omhandle LTFs ageren i Kriminalforsorgens institutioner, hvor de blandt andet står bag flere overfald på fængselsbetjente.