Københavns Byret har indledt den historiske retssag mod LTF-banden

En principiel retssag om opløsningen af banden Loyal to Familia begynder i dag i Københavns Byret. Rigsadvokaten har flere gange tidligere undersøgt mulighederne for at opløse lignende foreninger, men aldrig er man nået så langt som nu.

Københavns Byret tager hul på en historisk retssag i dag, når de indleder sagen om en permanent opløsning af Loyal to Familia. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ritzau Scanpix

De har skudt for at dræbe på åben gade, de har afpresset butiksdrivende og skabt utryghed blandt befolkningen i det hele taget. Nu skal det være slut med Loyal to Familias (LTF) hærgen. I september blev banden som den første forening i Danmark erklæret ulovlig af Københavns Politi.

Nu skal byretten, som Grundloven foreskriver, tage stilling til, om LTF-banden skal forbydes permanent.

Flere af medlemmerne af LTF sidder i fængsel eller er sigtet for personfarlig kriminalitet, herunder en række drabsforsøg i forbindelse med den væbnede konflikt mellem LTF og gruppen kendt som Brothas i 2017.

Sagen er uden sidestykke i dansk retshistorie og er ifølge professor i strafferet Trine Baumbach principiel.

»Det er en slags prøvesag. Når vi lever i et demokratisk samfund, må vi som udgangspunkt danne de foreninger, vi har lyst til. Der er dog ingen rettigheder her i verden, der er absolutte, og hvis man via sit virke er med til at nedbryde det demokratiske samfund, har man selvfølgelig ikke retten hertil. Alt har en grænse,« siger Trine Baumbach.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) anmodede i august 2017 Rigsadvokaten og Rigspolitiet om at undersøge, hvorvidt det kunne lade sig gøre at opløse LTF som organisation.

Det er før set, at skiftende justitsministre har bedt om lignende undersøgelser af andre foreninger, men aldrig tidligere har anklagemyndigheden haft så stærk en tro på, at sagen kan vindes i retssystemet, at man har ført sagen i retten.

Er LTF værre end HA og Hizb ut-Tahrir?

I 1998 undersøgte Rigsadvokaten muligheden for at forbyde de to i Danmark dominerende rockergrupperinger, Hells Angels og Bandidos. I løbet af processen blev konklusionen dog den, at en retssag mod de to grupperinger formentlig ikke ville ende med et forbud. Derfor kom sagen aldrig for retten.

Det samme udfald gjorde sig gældende med den muslimske forening Hizb ut-Tahrir, hvor Rigsadvokaten i både 2004 og 2008 konkluderede, at heller ikke denne forening kunne opløses, hvis dette skulle prøves i en retssag.

Og igen i 2010 undersøgte Rigsadvokaten muligheden for at opløse visse bande- og rockergrupperinger. Igen kom sagen ikke længere.

Men med LTF er det anderledes.

»Anklagemyndigheden har en langt bedre sag denne gang. Det skyldes, at der nu er indført omfattende lovgivning om betydningen af bandetilknytning og våbenovertrædelser. På grundlag af de nye regler er der truffet afgørelser, som vil være af væsentlig betydning i sagen mod LTF. Der er blandt andet lovgivet om strafskærpelse for overtrædelser begået i forbindelse med bandeopgør, forbud mod rockerborge, visitationszoner og lignende. I disse sammenhænge har det vist sig, at bevisproblemerne kan håndteres, så det ville være overraskende, hvis det ikke også kan lade sig gøre i forhold til et forbud banden som sådan,« lyder det fra Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet.

Det er med udgangspunkt i Grundlovens paragraf 78, at anklagemyndigheden forsøger at opløse Loyal to Familia.

Bestemmelsens ordlyd har angiveligt været tiltænkt politiske revolutionære partier, der med vold vil omstyrte samfundet, men paragraffen er ikke begrænset hertil, forklarer professor Trine Baumbach.

»Vi har forsamlingsfrihed og ret til at danne foreninger. Det bliver også understøttet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11. Men ingen rettigheder her i verden er som nævnt absolutte, og derfor er der hjemmel til i stk. 2 og 3 at opløse foreninger, som strider imod det demokratiske samfund,« siger Trine Baumbach.

Forsvaret af LTF

Det er advokat Michael Juul Eriksen, der tidligere har forsvaret en lang stribe rockere og bandemedlemmer, som skal forsvare LTF i den principielle og atypiske sag.

»Det bliver en langvarig og krævende retssag med meget omfattende materiale og mange vidner fra både anklagemyndigheden og forsvaret. Der vil givet komme en række procesuelle juridiske slagsmål, fordi reglerne ikke rigtigt er lavet til en sådan sag, hvor der ikke er fysisk klient og ingen mulighed for fængselsstraf,« lyder det fra advokaten.

Efter eget udsagn har Michael Juul Eriksen tænkt sig at »anfægte, at LTF er en forening i Grundlovens forstand, og at man ikke har et formål, der skal opnås ved vold«.

Sagen prøves i første omgang i byretten i København, der har afsat 35 dage til sagen, der efter planen fortsætter frem til slutningen af august 2019.