Danmarks største fare: Risikobilledet har udviklet sig i en ny og uheldig retning

Beredskabsstyrelsen har listet de 13 typer af ulykker og katastrofer, som udgør den største trussel for Danmark. »Risikobilledet har udviklet sig i en uheldig retning,« lyder det fra krisestyringsekspert.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Ekstreme vejrbegivenheder, ufrivillig migration, naturkatastrofer, storstilede terrorangreb og massivt datatyveri og bedrag er på listen over de fem største globale trusler, der er størst sandsynlighed for kan indtræffe i 2017.

Det er i hvert fald det dystre billede, som tegnes i World Economic Forums årlige globale risikorapport for 2017.

Men det er ikke kun på globalt plan, at myndighederne skal forberede sig på katastrofe og ulykke. Beredskabsstyrelsens peger i den nye rapport ”Nationalt Risikobillede” på, hvilke 13 hændelsestyper der udgør de største risici for det danske samfund, og hvilke fire tendenser som på længere sigt kan påvirke risikobilledet.

De 13 største risici er i uprioriteret rækkefølge og er valgt efter, hvor stor en udbredelse det kan få geografisk, og hvor store konsekvenserne kan være for liv, helbred, miljøet og økonomi, fortæller krisestyringsekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Ecklon.

»Hvis man skal løse et problem er det vigtigt at forstå, hvad det består i. Rapporten fortæller om, hvad vi generelt har med at gøre ved de forskellige hændelsestyper, og idéen er, at de forskellige beredskabsaktører kan bruge rapporten til at få et overblik over, hvilke situationer vi kan risikere at stå i og planlægge derefter,« siger han.

Det er ikke kun danske myndigheder, der kan bruge rapporten til at blive klædt bedre på til katastrofer og ulykker. Den almindelige danske borger kan bruge rapporten til at forberede sig på vejrbegivenheder som ekstrem regn, storme og oversvømmelser.

»Men der er nogen ting, som man som borger ikke har mulighed for at påvirke som for eksempel nukleare ulykker. Her er det dog alligevel godt at have noget viden om, hvad der sker i sådanne situationer,« siger Mads Ecklon.

Artiklen fortsætter under grafikken:

De seneste år er Danmark blevet ramt af voldsomme storme og oversvømmelser, og der er været flere terrorangreb i Europa. Hvordan har risikobilledet udviklet sig, og er der generelt mere fare på færde?

»Siden vi lavede Nationalt Risikobillede i 2013 har risikobilledet generelt udviklet sig og desværre i en uheldig retning. Terror er en af de hændelsestyper, som fylder meget mere, og på samme måde har risikobilledet omkring cyberhændelser udviklet sig hastigt, og situationen omkring hackingen af Demokraternes partiorganisation under det amerikanske valg viser, at der er store ting på spil. I forhold til naturskabte hændelser går det også den gale vej, og klimarelaterede hændelser kommer både til at blive hyppigere og voldsommere i fremtiden,« siger Mads Ecklon.

Udover de 13 hændelsestyper peger rapporten også på fire tendenser, der kan få indflydelse på det nationale risikobillede på længere sigt. Tendenserne, som i fremtiden kan give nye udfordringer for det danske beredskab er sikkerhedspolitiske spændinger, antibiotikaresistens, irregulær migration og øget aktivitet i Arktis.

Det tydeligste eksempel er ifølge Mads Ecklon Ruslands ageren og de sikkerhedspolitiske spændinger, det medfører.

»Det skaber en øget risiko for, at vi kommer til skulle håndtere nogle hændelser, vi ikke tidligere har set. Vi går ikke ud og siger, at vi tror, der kommer krig i Danmark indenfor den nærmeste periode, men hele situationen omkring Rusland kan give anledning til hændelser. Når stemningen bliver mere spændt, så stiger risikoen for, at noget går galt.«