75 år. Jern-Henriks hjerte banker for velfærdsstaten

Professor Jørn Henrik Petersen var med til at etablere TV 2, har beskrevet velfærds-Danmark og siddet i talrige kommissioner og udvalg.

Jørn Henrik Petersen er en af dem, der mest grundigt har studeret velfærdsstanten, og hvad den har udviklet sig til. Foto: Kasper Palsnov / Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov

Jørn Henrik Petersen har ikke alene brugt en stor del af sit forskerliv på at beskrive velfærdsstaten. Han er en varm fortaler for den grundlæggende tanke om et samfund, hvor de stærke tager sig af de svage. Men over årene er han dertil blevet kritiker af, hvordan velfærdstanken har udviklet sig.

Den moralske forudsætning for velfærdsstaten – at den enkelte borger skal være mådeholden, generøs og arbejdsom – er blevet udhulet, fremhævede han i et interview i Berlingske i 2017.

»Man (politikerne, red.) har siddet med en fornemmelse af, at mange har raget til sig med arme og ben. Man er bekymret for generøsiteten,« sagde professoren.

Et samfundsmæssigt syndefald, konstaterede han ved den lejlighed. Ud fra en luthersk betragtning er det sund fornuft at etablere velfærdsstaten, for vi kan ikke finde ud af at gøre tingene individuelt. Men velfærdsstatens spilleregler åbner mulighed for, at man kan varetage egne interesser, påpegede han.

Politisk hælder professoren til at være socialdemokrat med en kritisk holdning til partiet. Det kom bl.a. til udtryk i bogen »Ret og pligt, pligt og ret« fra 2014, hvor han gik i rette med partiets tilgang til de klassiske paroler.

Det er ikke tilfældigt, at Jørn Henrik Petersen i omtale af velfærdsstaten henviser til en luthersk tankegang. For han har brugt en del tid de senere år på at studere teologi og specielt Luther, hvilket er resulteret i tre bøger, herunder »Fra Luther til konkurrencestaten«.

Men det er især som samfundsforsker samt deltager i diverse bestyrelser og kommissioner, at Jørn Henrik Petersen har gjort sig gældende. Ikke mindst resulterende i et 5.800 siders værk om velfærdsstaten, som han dels skrev til, dels var hovedredaktør på.

Teologisk forskning

Med en cand.oecon.-titel i rygsækken blev han allerede som 29-årig professor i socialpolitik ved Syddansk Universitet, hvor han var med til at skabe en uddannelse i socialvidenskab.

I sin tid som undervisningsminister satte socialdemokraten Ritt Bjerregaard ham ind i bestyrelsen for Roskilde Universitet i en turbulent periode. Det var her, han fik tilnavnet »Jern-Henrik«, som han efter sigende ikke har noget imod. Navnet skyldtes hans tilbøjelighed til at tale et meget direkte sprog til datidens studerende. Senere satte den konservative kulturminister H.P. Clausen professor Petersen ind som den første formand for TV 2.

Samarbejdet med medievirksomhedens første administrerende direktør, den selvbevidste Jørgen Schleimann, fungerede tilsyneladende fint. Succesen kom i hus.

Også i anden henseende har Jørn Henrik Petersen brudt et monopol, da han var med til at etablere en journalistuddannelse på Syddansk Universitet – sammen med en tilsvarende uddannelse på RUC et alternativ til Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus.

70 års dagen for fem år siden betød ikke en egentlig pensionering. Professoren henviste til, at den tidligere regel om aldersgrænser for ansættelser var ophævet. »Det var eklatant vanvid før at fyre folk, der ellers er funktionsdygtige,« sagde han ved den lejlighed.

Men den runde dag betød, at han i højere grad kunne dreje blikket fra samfundsvidenskaben til teologien. Siden hans to børn blev konfirmeret, har han været regelmæssig kirkegænger – »jeg nyder frirummet og eftertanken«.

Og så er de seneste fem år blevet brugt på at holde omkring 250 folkelige foredrag. En aktivitet, han i høj grad nyder. Og så er han i gang med endnu en bog. Denne gang om den socialdemokratiske politiker og landets første kulturminister, Julius Bomholt.