Morten Frich

+25 45 63 52

bm-mnf

Chef for gravegruppen, undersøgende journalist. Modtager af Cavling-prisen 2008, Den Berlingske Fonds Journalistpris 2011 og FUJ-prisen 2012. Forfatter til 'Kronvidnet - Hells Angels indefra'. Følg mig på twitter @MortenFrich.Seneste artikler fra Morten Frich