Troels Lund: I Danmark mødes vi over en kop kaffe – vi mødes ikke i gule veste

Midt i en urolig verden fremstår Danmark som en klippe. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) fremhæver »den danske model«, som tiltrækker sig international opmærksomhed på topmødet i Davos.

»Der er nærmest ikke den internationale organisation, der ikke ser på det, vi laver i Danmark,« siger Troels Lund Poulsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

»I Danmark mødes vi over en kop kaffe – vi mødes ikke i gule veste.«

Sådan lyder ordene fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), som i disse døgn deltager i World Economic Forums topmøde i Davos i Schweiz. Her er ministeren vidne til den bekymring, som toppolitikere og erhvervsledere udtrykker over polariseringen og de politiske opbrud i USA og Europa.

Målt op mod dette fremstår Danmark som en klippe af stabilitet.

Ifølge Troels Lund Poulsen udgør »den danske model« – et tæt samarbejde mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter – en vigtig del af forklaringen.

»Det er et guldæg, som fortjener mere politisk opmærksomhed. Min kærlighed til den danske model er blevet stærkere, for jeg kan se, at den gør os i stand til at klare de forandringer, som ligger i globaliseringen og den teknologiske fremmarch. Arbejdsmarkedets parter er med til at skabe forståelse for, at vi skal omstille os, og at vi vil få gavn af det,« siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:

»Jeg har tidligere undervurderet, hvor vigtigt det er for det danske samfund, at man kan aftale sig frem til ansvarlige overenskomster og skabe løsninger i fællesskab. Jeg har også undervurderet, hvad dette betyder for vores konkurrenceevne og omstillingsevne.«

Ministeren er klar over, at »den danske model« næppe er hele forklaringen på, at Danmark fremstår mindre polariseret end mange andre nationer. Men når det handler om evnen til at tackle globaliseringen og håndtere overgangen til ny teknologi, har vi fat i noget unikt, mener han:

Med flexicuritymodellen har virksomhederne nemt ved at hyre og fyre, mens medarbejderne omvendt får en relativt høj sikring ved arbejdsløshed og adgang til uddannelse. I sammenligning med andre lande er uligheden lav.

Endelig peger ministeren på, at vi har et godt afsæt for en ægte form for livslang læring. Det sidste bliver ekstra vigtigt, når teknologi ændrer millioner af job, hvoraf nogle vil forsvinde, mens andre vil komme til.

I de seneste år har regeringen indgået tre trepartsaftaler med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne, ligesom Troels Lund Poulsen også peger på, at parterne har arbejdet tæt sammen i regeringens disruptionråd.

For tiden er ministeren med til at skrive slutrapporten for Disruptionrådet, som blev inspireret af topmødet i World Economic Forum (WEF) i 2016. Her udgav grundlæggeren af WEF, professor Klaus Schwab, en bog om »Den fjerde industrielle revolution«, der handler om, hvordan teknologi vil forandre den måde, som virksomheder skal producere på, og den måde, som mennesker skal arbejde og lære på.

Troels Lund Poulsen fik ideen til en fælles samfundsanalyse af de udfordringer, som udviklingen vil rejse for Danmark. Det førte til Disruptionrådet, som fik statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for bordenden.

Rådet har banet vej for udspil, der skal ruste Danmark til den digitale tidsalder, ligesom det har været med til at sætte fokus på vigtigheden af at satse mere på teknologi og teknisk forskning. Oven i det har rådet også været motor bag flere af trepartsaftalerne.

For Troels Lund Poulsen er trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelsen særlig vigtig.

»Spørgsmålet om livslang læring var ikke det altoverskyggende tema, da vi startede Disruptionrådet. Dengang var vi mere fokuseret på teknologi, og hvad dette betød for det danske samfund. I dag er vi nået frem til, at uddannelse og livslang læring er afgørende, for vi skal alle løbende have nye kompetencer,« siger Troels Lund Poulsen.

Fremover skal det hvert år overvåges, om der er tilstrækkelig fremdrift i voksen- og efteruddannelsesindsatsen.

»Det har vi ikke gjort før, men det gør vi nu, for vi skal være sikre på, at folk kan få de rigtige kompetencer,« siger Troels Lund Poulsen.

Når statusrapporten fra Disruptionrådet om kort tid fremlægges, er det planen, at der fremover skal arrangeres årlige temamøder om de udfordringer, som Danmark står over for. Flere af deltagerne vil være de samme, som sad med i Disruptionrådet.

»Der bliver brug for vedvarende fokus på temaer som kvalificeret arbejdskraft, uddannelse, erhvervsklima og frihandel,« siger Troels Lund Poulsen, der har tænkt sig at intensivere samarbejdet med arbejdsgivere og fagbevægelse.

At Danmark har fat i noget værdifuldt, mærker han tydeligt – også i WEF.

»For få måneder siden var jeg til et møde i World Economic Forum i Kina, og der var der kæmpe opmærksomhed om det, vi gør. Den amerikanske administration har rakt ud for at få vores seneste trepartsaftale og ideoplægget bag Disruptionrådet tilsendt. Europa-Kommissionen ser i vores retning. OECD følger os. Der er nærmest ikke den internationale organisation, der ikke ser på det, vi laver i Danmark,« siger beskæftigelsesministeren.