Tysk industri er dybt deprimeret – aktierne falder

Det seneste målinger for erhvervstilliden i euroområdet er ikke opløftende læsning. Hvis beskrivelsen af situationen er korrekt befinder tysk industri sig i dyb tilbagegang. Der breder sig som ringe i vandet til underleverandører i andre lande, og usikkerheden er i sig selv med til at lægge en dæmper på investeringslysten. Det er ikke kun Brexit, der trykker.

Tysk bilindustri er epicentret for afmantningen i tysk industri, men det er efterhånden svært at tale om midlertidige forhold, der åbner for en hurtig bedring. Krisen ser ud til at have bidt sig fast. Fold sammen
Læs mere
Foto: JOHN MACDOUGALL

For et år siden var der boblende optimisme i tysk industri. Dagens tillidsbarometer viser dyb depression. Det tyske PMI (Purchase Managers' Index) fra Markit viste et stort fald yderligere ned i området, der indikerer økonomisk tilbagegang. Der var ingen lyspunkter at spore i dagens rapport, hvor tilbagegangen i høj grad blev drevet af et yderligere fald i ordreindgangen. Vurderingen af nye eksportordrer er nu faldet syv måneder i træk, og faktisk er hastigheden i afmatningen tiltaget de seneste måneder. En del skyldes usikkerheden fra Brexit, men tysk industri har også oplevet faldende ordrer fra lande uden for EU; Storbritannien er - trods alt - fortsat en del af EU-familien.

Industritilliden er nu tilbage på niveauet i slutningen af eurokrisen, og forventningerne til fremtiden er mørke. Mens forventningerne i sagens natur er mere usikre end vurderingen af den aktuelle situation, er forventningerne et vigtigt peljemærke for virksomhederne, når de skal træffe beslutninger om investeringer og nyansættelser.

Man genbesætter ikke tomme stole, hvis man frygter at skulle afskedige igen senere på året, især ikke i lande som Tyskland, hvor det at fyre medarbejdere er en omstændig affære. Markit rapporterer om de første spæde tegn på, at industrivirksomhederne nu reducerer antallet af ansatte. Det kan dog i høj grad klares gennem naturlig afgang.

Man investerer heller ikke i udvidelse af produktionskapaciteten. I stedet bliver fokus på omkostningsreduktioner forøget. Det betyder nedskæringer i ikke-kritiske funktioner, men påvirker også selskaber, der eksempelvis leverer serviceydelser til industrivirksomheder. På den måde spredes negative forventninger i én sektor sig til resten af økonomien.

Det er ikke alt, der er sort i tysk økonomi, og optimismen i servicesektoren er fortsat på et højt niveau med stigende ordreindgang. Til gengæld viste marts-tallene en kraftig stigning i de priser, som servicevirksomhederne tager for deres ydelser. Det er en naturlig reaktion på et stramt arbejdsmarked og stigende lønninger, men det øger samtidig risikoen for, at tysk økonomi bliver ramt af en rigtig grim kombination af lav vækst og tiltagende inflation - en mild form af 1970ernes stagflation.

Ikke kun tysk malaise

Det er ikke kun i Tyskland, at PMI-tallene giver anledning til panderynken. Den franske industritillid har været overraskende positiv, men faldt i marts også under 50 og dermed grænsen mellem ekspansion og kontraktion. Det samme gjorde servicesektoren og dermed det samlede franske PMI. Det er ikke så underligt, at også fransk industritillid ryger i minus, da industrisektoren er tæt forbundet på tværs af landegrænserne. Bilsektoren er særlig svag, og det rammer altså også underleverandører til bilindustrien i andre lande. Berlingskes Toplederpanel for 1. kvartal viste et fald i forventningerne til ordreindgangen, mens andre parametre gik en anelse frem efter et stort fald i 4. kvartal.

Euroområdets industritillid peger også mod tilbagegang, mens servicesektoren fortsat melder om fremgang. Faktisk betyder udviklingen i servicetallet, at der har været stigende optimisme i servicevirksomheder i de øvrige lande, når man ser bort fra Tyskland og Frankrig. Det er vist også det eneste positive, man kan uddrage fra temperaturmålingen i marts. Der er fortsat vintertid i europæisk økonomi. De dårlige tal for erhvervstilliden gav anledning til fald på de europæiske aktiemarkeder, mens også euroen blev svækket.

Hold øje med tysk Ifo mandag

Dagens bekymrende opgørelse betyder, at der nu er endnu mere fokus på den tyske Ifo-måling for erhvervstilliden, der kommer på mandag. Her holder vi særligt øje med vurderingen af ordrebøgerne og lagrene af færdige varer. Jo flere færdiggjorde varer, der ligger på lager, desto større tilbageholdenhed i produktionen af nye varer fremadrettet. Forværringen det seneste år er endnu ikke nået samme omfang som under eurokrisen i 2011 og 2012, men der skal ikke meget til.

Det rammer ikke kun selve produktionen her og nu, men også virksomhedernes incitamenter til at investere i produktionsudvidelse. I stedet bliver fokus flyttet endnu mere til nedbringelse af omkostningerne. Tysk økonomi var i recession i 2012. Industrien sender samme signaler som dengang. Tør vi stole på den tyske forbruger som redningsmand?

Ulrik Harald Bie er Berlingskes økonomiske redaktør