Så er der indbudt til lønfest for 150.000 butiksansatte

En ny overenskomst er indgået for rigtig mange butiksansatte. De kan se frem til en ganske pæn lønstigning.

Overenskomstfornyelsen for mange tusinde butiksansatte er netop faldet på plads. Forliget giver de ansatte en ganske pæn løstigning. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Så kom endnu en overenskomst på plads og derfor indbydes der nu til en mindre lønfest for 150.000 butiksansatte. Det er HK Handel, der har indgået overenskomsten med Dansk Erhverv.

Fornyelsen af overenskomsten betyder blandt andet årlige minimalløns stigninger på 2,5 kroner pr. time, en procent yderligere i fritvalgslønkonto bidrag pr. år og tre ugers yderligere betalt forældreorlov til faren.

Det er den tredje af de store overenskomster på det private område, der er faldet på plads, og forliget for de butiksansatte ligger helt i tråd med de overenskomstfornyelser, der er kommet inden for industriens område og transporten.

Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv

»Fra Dansk Erhvervs side er tilfredse med resultatet, men vi må også sige, at aftalen i vores optik er i den dyre ende af skalaen«


»Det har været nogle lange forhandlinger, men det skal det også være. Ud fra de givne forudsætninger vil jeg sige, at vi fra Dansk Erhvervs side er tilfredse med resultatet, men vi må også sige, at aftalen i vores optik er i den dyre ende af skalaen,« siger Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv i en pressemeddelelse.

Laurits Rønn lægger særligt vægt på, at aftalen indeholder fleksibilitetsforbedringer for arbejdsgiverne, og at der nu er blevet indgået en treårig aftale. Desuden er der indgået en aftale om oprettelse af et videnscenter for digital handel og bæredygtighed.

Formanden for HK Handel Per Tønnesen er vældig godt tilfreds med overenskomstfornyelsen.

»Vi har forhandlet i otte lange dage for at skabe det bedst mulige resultat. Vi har nået et historisk godt resultat, der indebærer at de lavest lønnede af vores medlemmer kan se frem til et økonomisk løft på 10 procent over de næste tre år,« siger Per Tønnesen.

»Der er tale om forhøjelse af mindstelønnen på godt 400 kroner, forhøjelse af forskudttidstillæg og ikke mindst en forhøjelse af Fritvalgs Lønkontoen,« siger Per Tønnesen.

Vanskelige forhandlinger

Butiksområdet er et minimallønsområde. Når det gælder barsel betyder overenskomstfornyelsen, at de butiksansatte i lighed med på nuværende tidspunkt har de samme vilkår, som inden for industrien.

Den første overenskomst på det private område, der faldt på plads var industriens, der gælder for 230.000 medarbejdere. Det skete for lidt over to uger siden. Forliget på industriens område ligger den økonomiske linje for de øvrige overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked.

Lønstigning, som er der givet på industriens område og nu også butiksområdet, er af centerleder og lektor på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Søren Kaj Andersen blevet betegnet som den højeste siden før finanskrisen.

Med overenskomsten for de butiksansatte på plads kan byggeriet for alvor begynde deres forhandlinger. De kan godt blive noget mere vanskelige, at 3F har været ude og kræve, at mindstebetalingen på byggeriets område skal sættes i vejret med 30 kr. i timen.