OECD: Der er kun to kilder til mere vækst i Danmark

Man kan med fordel sænke skatten på den sidst tjente krone en del. Det vil være med til at øge investeringerne, arbejdsudbuddet og iværksætteriet, lyder anbefalingen fra OECD her i valgkampen.

OECD mener, at lavere skat på den sidst tjente krone kan være med til at fremme innovationen og iværksætteriet i Danmark som her på Johan Bülows lakridsfabrik. Fold sammen
Læs mere
Foto: Anne Bæk

Der er kun to måder, vi som danskere kan blive rigere på, så vi kan få råd til mere velfærd. Den ene måde er, at vi begynder at arbejde noget mere. Det kan blandt andet ske ved, at der kommer flere danskere ud på arbejdsmarkedet. Den anden vej er, at vi arbejder smartere. Det vil sige, at vi får hævet væksten i vores produktivitet.

I de kommende år bliver vi stadig flere ældre, og derfor er det svært at få flere danskere ud på arbejdsmarkedet. Vejen frem til mere vækst er, at vi kommer til at arbejde smartere. Det kan ske via en skattereform med en lavere skat på den sidst tjente krone som et nøgleelement samt tiltag, som skal styrke konkurrencen herhjemme.

Sådan lyder anbefalingen fra OECD i rapporten Economic Outlook, der netop er udkommet. Anbefalingerne til reformer af den danske økonomi går stik mod den dagsorden, som Venstre og ikke mindst Socialdemokratiet sætter for valgkampen med løfter om øget offentligt forbrug frem mod 2025.

»Ser vi på rammerne for erhvervslivet i Danmark, er de på mange måder helt i top. Danmark er et af de bedste lande at drive virksomhed i. Men på skatteområdet har Danmark stadig nogle af de højeste marginalskatter. Får man nok ud af det i Danmark? Det bidrager til en højere lighed og mere lige fordeling af indkomsten, men det hæmmer investeringerne og iværksætteriet,« siger økonom i OECD Mikkel Hermansen, der har været med til at lave rapporten om Danmark.

»Vores anbefaling er, at man godt kan sænke skatten på den sidst tjente krone en del. Det vil være med til at øge investeringene, arbejdsudbuddet og iværksætteri, hvilket kan give en højere økonomisk vækst,« siger Mikkel Hermansen.

Modvind fra befolkningen

Rapporten fra OECD lægger sig tæt op ad den specifikke rapport for Danmark, som organisationen kom med i januar. Heri foreslår OECD en skattereform bestående af lavere marginalskat og lavere aktieskat. Det, foreslår OECD, bliver finansieret gennem et lavere rentefradrag samt en forhøjelse af arveskatten på familieejede virksomheder.

Herudover mener OECD også, at der skal indføres et fradrag for virksomhederne, hvis de finansierer deres investeringer via egenkapital.

Styrkelsen af konkurrencen skal ske gennem en forenkling af rammerne for håndhævelsen af konkurrenceloven. Blandt andet ved for eksempel at tillade brug af administrative afgørelser i konkurrencesager, som ikke er muligt i dag.

Samlet set skal reformpakken give et løft i vores produktivitet.

»Den økonomiske vækst skal komme fra to kilder. Folk kan arbejde noget mere. Her får vi i Danmark en række år med modvind på grund af aldringen af befolkningen. Mange års reformer har gjort, at der er mere arbejdskraft til rådighed, og spørgsmålet er, om der er mere at hente der,« siger Mikkel Hermansen.

»Der kan i stedet laves andre reformer, som kan være med til at styrke vores produktivitet og derved mulighederne for fremtidig vækst,« siger Mikkel Hermansen.

Vanskelig øvelse

Den International valutafond, IMF, kom i sidste uge ligeledes med en anbefaling om at få sænket topskatten. Det skulle gerne få danskerne til at arbejde flere timer.

Professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Bo Sandemann Rasmussen, påpeger ligeledes, at mere vækst kun kan komme fra enten, at vi arbejder mere, eller at vi hæver væksten i vores produktivitet.

Økonom i OECD, Mikkel Hermansen

»På skatteområdet har Danmark stadig nogle af de højeste marginalskatter. Får man nok ud af det i Danmark?«


Bo Sandemann Rasmussen fremhæver, at når det gælder nye reformer af dansk økonomi har både Venstre og Socialdemokratiet her i valgkampen fravalgt muligheden for at få øget arbejdsudbuddet.

Derfor er de nødt til at ty til tiltag, som kan øge produktiviteten, men det er en uhyre vanskelig øvelse.

»Begge partier taler om noget, der kan påvirke produktiviteten, men her bliver det mere diffust. Der er kommet nogle forslag fra Socialdemokratiet, der kan gavne forskning og udvikling, men de vil næppe kunne give en mere vedvarende vækst i produktiviteten,« siger Bo Sandemann Rasmussen, der er enig med OECD i, at en lavere topskat vil være med til at hæve produktiviteten.

»Normalt taler man om lavere topskat for at få et øget arbejdsudbud. Men hvis du sænker marginalskatten, vil det øge værdien af at tage en uddannelse, og det vil give et løft til produktiviteten, men det er meget svært at måle hvor meget,« siger Bo Sandemann Rasmussen.

Blandet modtagelse

Hos diverse organisationer bliver anbefalingerne i rapporten fra OECD godt modtaget. Direktør i Lederne Henrik Bach Mortensen mener, at politikerne skal lytte grundigt til anbefalingerne fra OECD.

»Den politiske diskussion bør skifte fokus fra at sende raske mennesker tidligere på pension til at sikre, at velstand og velfærd kan opretholdes gennem øget beskæftigelse af seniorer og kvalificerede udlændinge,« siger Henrik Bach Mortensen.

Lidt mere lunken er modtagelsen på lønmodtagersiden hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE.

Cheføkonom i AE Erik Bjørsted fremhæver, at der i OECDs globale rapport er en række anbefalinger om investeringer i infrastruktur, især inden for det digitale, i transport og grøn energi.

»Det er underligt, at de anbefalinger ikke har fundet vej til kapitlet om Danmark. Her står de sædvanlige linjer om konkurrence og lavere skatter. Den vej har vi prøvet de sidste ti år herhjemme uden de store resultater – bortset fra øget ulighed,« siger Erik Bjørsted.