Lystsejlere må tømme toiletaffaldet i havet

Toiletaffald fra tusindvis af danske lystbåde hældes hvert år direkte ud i de indre danske farvande.


De danske

lystsejlere tvinges nemlig til at tømme lystbådens toilet på ulovlig vis. Tømning direkte ud i havet sker,

fordi kun få havne har det lovpligtige udstyr, der skal til, for at tømningen af toilettanken kan ske på en miljømæssig

forsvarlig måde på havnen.


Lovgivningen på området er ellers klar nok: Siden sommeren 2000 har alle danske

havne skullet stille udstyr til rådighed, så lystbådene kan tømme deres septiktank miljømæssigt

forsvarligt.


Ingen ved præcist, hvor meget toiletaffald der af den grund havner direkte i havet, men mængderne af

toiletaffald vokser i takt med, at lystbådene bliver større og større, og turismen i havnene stiger.

Op

på strandene

- Hvis folk ikke kan få tømt tanken lovligt på havnen, hælder de det bare ud i vandet.

Det er ikke bare ulækkert. Det er heller ikke miljøbevidst, hvis man tømmer en 200-300 liter septiktank direkte

ud i de indre danske farvande. Affaldet driver op på strandene mange steder, siger havnemester Henrik Kristensen, Rungsted Havn,

der er blandt landets største lystbådehavne.


Her har lystsejlerne de sidste fem år kunnet få tømt

tanken der, hvor de tanker brændstof, og efterspørgslen stiger i takt med, at danskerne blive mere miljøbevidste.


Hvor

mange havne, der kan modtage toiletaffald, er der ingen i der ved, men Miljøstyrelsen gennemførte sidste år en

undersøgelse blandt havnene.


- Sidste efterår sendte vi en spørgeskemaundersøgelse ud til 30 havne,

og den viser, at 10 havne ud af de 28, der besvarede undersøgelsen, meldte tilbage, at de kunne håndtere toiletaffald

fra lystbåde, siger fuldmægtig Torben Wallach fra Miljøstyrelsens Havkontor.Minister kræver svar

Miljøminister

Hans Christian Schmidt bad i sidste uge Miljøstyrelsen om omgående at udarbejde et notat, der klarlægger, hvordan

situationen er rundt om i de danske havne.


Miljøstyrelse har ikke noget overblik over, hvor mange havne ud af Danmarks

omkring 350 havne og anløbsbroer der kan modtage toiletaffald, men den generelle opfattelse blandt havnene selv er, at det

kun er et fåtal, der lever op til Miljøministeriets bekendtgørelse fra sommeren 2000.


Blandt leverandører,

der leverer tømningsanlæg til bl.a havne, er vurderingen, at langt under halvdelen af de danske havne har det fornødne udstyr.

En vurdering der deles af Dansk Sejlunion, hvor 285 af landes sejlklubber er medlemmer.


Af Miljøstyrelsens bekendtgørelse

på området fremgår det, at lystbåde skal være mindst 12 sømil fra land, før de må

tømme toilettanken i havet, og det er en afstand, som det praktisk talt er umulig at opnå i de indre danske farvande.