Erhvervsuddannelser mod udlandet

Læs mere
Fold sammen
Unge på erhvervsuddannelserne skal i fremtiden have bedre muligheder for at være i praktik i en udenlandsk virksomhed

i nogle måneder, så de allerede under uddannelsen spores ind på at tænke internationalt.Det mener uddannelseschef

på EUC Syd gennem de seneste syv et halvt år, Finn Karlsen, der netop er udnævnt til direktør for Sønderjyllands

store udbyder af erhvervsuddannelser med over 500 ansatte, 3100-3200 årselever og en omsætning på ca. 370 mio. kroner.-

Vi er i forvejen den uddannelsesinstitution herhjemme, der har flest unge udstationeret, og vi vil i fremtiden i endnu højere

grad sende uddannelsessøgende på ophold i udlandet, så de eksempelvis kan være tre måneder på

en tysk eller en amerikansk virksomhed. Vi vil også gerne i samarbejde med virksomheder uddanne medarbejdere til at arbejde

i udlandet, blandt andet inden for kvalitetsområdet, hvis de vælger at flytte produktionslinjer til andre lande, siger

Finn Karlsen.På korte videregående uddannelser som IT- og elektronikteknolog, designteknolog og datamatiker foregår

undervisningen på EUC Syd på engelsk, både for at understrege det internationale præg og at give udenlandske

elever mulighed for at være med.Ud over at betjene sønderjysk erhvervsliv fra fire byer i regionen tiltrækker

EUC Syd elever og medarbejdere på efteruddannelse fra hele landet inden for områder som elektronik, automatik og skrædderfaget.

EUC Syd overtog i fjor AMU Syds sønderjyske aktiviteter.