Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Regeringen må genvinde tilliden til danskerne

Det er os borgere, der sammen skal bygge Danmark op igen efter coronakrisen. Regeringen og myndighederne synes imidlertid at savne en grundlæggende tro på, at befolkningen kan håndtere den frihed, som vindes påny, når Danmark åbner igen. Det går ikke.

»Regeringen må have tillid til, at danskerne kan håndtere ansvaret for den øgede frihed, mens Danmark genåbner,« skriver Tom Jensen i denne leder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kim Tonning

Da regeringen sammen med Folketingets øvrige partier valgte ikke at tillade caféer, restauranter og efterskoler at åbne allerede nu, skete det på baggrund af et notat fra Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut. Budskabet i dette notat var - skåret lidt firkantet ud - at danskerne ikke ville være i stand til at administrere for meget frihed for hurtigt. Og at man derfor gjorde klogt i at se bort fra på de beregninger, der viste, at man sundhedsmæssigt forsvarligt godt kunne gå videre.

Med andre ord: Myndighedernes tillid til, at danskerne fortsat vil agere fornuftigt midt i coronaepidemien, er til at overse. På den baggrund turde politikerne ikke åbne mere. Det er for så vidt forståeligt. Det kunne blive ansvarspådragende.

Men i de kommende måneder, når Danmark åbnes yderligere, og økonomien, hverdagen og samfundets strukturer skal bygges op påny, er denne tillid nødt til at være en grundforudsætning. Regeringen, de øvrige politikere og myndighederne må genvinde tilliden til, at danskerne kan opføre sig ansvarligt, selv om epidemien stadig ulmer.

Da statsminister Mette Frederiksen i oktober holdt sin første åbningstale i Folketinget, talte hun netop om en tillidsreform, blandt andet i den offentlige sektor. Det var talen, hvor hun fremmanede skræmmebilledet af jordbærboden med videoovervågning.

Man kan med nogen ret mene, at den socialdemokratiske regering allerede inden coronakrisen forsømte at følge op på de erklærede hensigter om et samfund, der bygger på tillid. Få dage efter jordbærbod-talen fremsatte regeringen således en såkaldt »tryghedspakke«, der indeholdt mere videoovervågning i samfundet.

Med coronakrisen er spørgsmålet om tilliden i samfundet imidlertid blevet sat på spidsen.

Det er således afgørende, at befolkningen har tillid til de politiske magthavere, som med de hastevedtagne epidemilove har fået beføjelser, ingen før dem har haft siden Anden Verdenskrig.

»Det er ikke regeringen og myndighederne, der alene skal bygge Danmark op igen, når coronakrisen en dag er forbi. Det er os borgere, der sammen skal gøre det.«


En afgørende forudsætning for dette er, at magten i praksis dokumenterer, at den selv har tillid til den befolkning, hvis ansvarlighed er så afgørende i disse måneder. Det vil være katastrofalt for den gensidighed, hvis statsministeren, hendes ministre og deres embedsværk fortsætter en kurs, hvor det fremstår som om, at man ikke stoler på befolkningen.

Den samme problemstilling gør sig gældende, når det kommer til indsigten i datagrundlaget for de beslutninger, regeringen og Folketinget tager om genåbningen. Det er velbeskrevet, hvordan det i f.eks. Norge og Sverige er ganske åbent fremlagt, hvad konsekvenserne af forskellige genåbningsstrategier er. Både sundhedsmæssigt og i forhold til forventet dødelighed - og økonomisk når det gælder tab af vækst og arbejdspladser. Den samme detaljerede indsigt i beregningerne bag genåbningen har vi ikke i Danmark. End ikke Folketingets øvrige partier har denne viden. Den sidder regeringen suverænt på.

Det duer ikke. Regeringen må have tillid til, at forudsætningerne for dens beslutninger kan lægges åbent frem, så de kan diskuteres på bedste demokratiske vis. Og regeringen må have tillid til, at danskerne kan håndtere ansvaret for den øgede frihed, mens Danmark genåbner. Det er samtidig et politisk ansvar at sørge for, at tillid også bliver et fundament under myndighedernes arbejde.

Det er ikke regeringen og myndighederne, der alene skal bygge Danmark op igen, når coronakrisen en dag er forbi. Det er os borgere, der sammen skal gøre det.

Det kræver en genåbning, der bygger på frihed under ansvar. Det må regeringen og myndighederne nu vise, at man til fulde forstår. TOM JENSEN

Interesseret i mere Berlingske? Prøv et abonnement i 10 uger for kun 19 kr. om ugen.