Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Løkkes balance

»Man må da håbe, at de ekstraordinære midlertidige grænsekontroller, som nu er sat i værk rundt omkring i EU, også bliver midlertidige.«

Det er trist, at det skulle komme dertil, at Danmark er nødt til at indføre midlertidig grænsekontrol ved grænsen til Tyskland. Det kan ikke undgå at skabe en masse gener for tusindvis af daglige pendlere, for erhvervslivet og almindeligt rejsende. Men beslutningen var desværre nødvendig, efter at Sverige i går indførte en omfattende ID-kontrol ved Øresund. Danmark kan ikke risikere på grund af ydre omstændigheder at blive endemålet for en ukontrollabel flygtningestrøm, som grundlæggende skyldes svigt andre steder i Europa.

Læs mere: Grænsekontrol

Når bevogtningen af EU’s ydre grænser ikke fungerer, og når de fælles europæiske løsninger, som alle efterspørger, i den grad lader vente på sig, så er konsekvensen desværre, at landene i et naturligt forsøg på at beskytte sig selv, indfører deres egen grænsekontrol. Og det er til stor skade for det indre marked og den fri bevægelighed og på længere sigt for velstanden og velfærden i EU. Den nye ID-kontrol mod Sverige har mindet os om, hvor stor en værdi, det har, ikke bare økonomisk, at vi indtil i går har kunnet bevæge os frit mellem de nordiske lande.

Når regeringen ikke tager det fulde skridt og indfører det samme transportør-ansvar og ID-kontrol, som svenskerne gør, er det både fordi det er et meget voldsomt skridt at tage over for Tyskland og Danmarks partnere i EU, men også fordi det vil have store omkostninger for de mange, der daglig krydser grænserne for at arbejde, studere eller besøge venner og familie. Lars Løkke Rasmussen må balancere mellem modsatrettede hensyn i den krise, Europa står i. Og et transportør-ansvar ville kunne betyde, at togdriften mellem Danmark og resten af Europa mod syd helt bliver indstillet, fordi det langtfra er sikkert, at de tyske jernbaner vil være lige så parat til at påtage sig den store opgave med at kontrollere pas og ID, som DSB nu gør i forhold til Sverige.

Men det er også klart, at hvis strømmen af asylansøgere tager til over de kommende måneder, skal Danmark være klar til at tage yderligere skridt for at kontrollere de danske grænser. Sidste år kom der omkring 21.000 asylansøgere til Danmark, og i år forventer regeringen 25.000. Det er mange, og langt flere end det danske samfund kan nå at integrere. Og selv om Tyskland og Sverige har taget imod mange flere, så har Danmark i europæisk sammenhæng ikke noget at skamme sig over.

Løsningen på flygtningekrisen i Europa er ikke grænsebomme, trådhegn og paskontrol, der truer hele Schengen-samarbejdet. Derfor må man håbe, at de ekstraordinære midlertidige grænsekontroller, som nu er sat i værk rundt omkring i EU, også bliver midlertidige. Og det kan ikke understreges nok, at de EU-planer, der ligger klar, om en effektiv bevogtning af de ydre grænser, hjælp til nærområderne, etablering af modtagecentre og hurtig hjemsendelse af afviste asylansøgere, skal gennemføres så hurtigt som muligt. Ansvaret for at løse krisen ligger i Bruxelles og hviler tungt på kredsen af EU’s stats- og regeringschefer. Alternativet, som nu udfolder sig, er ikke acceptabelt i længden.