Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Tåbelig letbane langs Ring 3

Hovedstadens letbanebyggeri. Her er Glostrup Nord visualiseret. Fold sammen
Læs mere

Letbanen langs Ring 3 er tåbelig, fordi den får et forløb på kryds og tværs af parallelt kørende biler i stedet for i midterrabatten = potentiel kilde til stribevis af ulykker. Tåbelig, fordi den ikke bringer væsentlige forbedringer til pendlerne – den er for langsom. Tåbelig, fordi kassetænkning betyder, at der laves en dyr nedkørsel til Glostrup Station, hvor det havde været langt billigere at flytte perronerne og etablere en Ringvejsstation. Tåbelig, fordi denne nedkørsel stjæler tre-fem minutter af pendlernes tid hver dag. Tåbelig, fordi besparelserne i Glostrup også kunne have finansieret flytningen af perronerne i Herlev. Tåbelig, fordi den smadrer infrastrukturen i det centrale Lyngby.

Bortset fra det, er det da rarere at køre i en sporvogn end i en bus, når der nu ikke er råd til en metrostrækning. Johannes Lundstrøm, Glostrup

En misforståelse

I en kronik i Berlingske 29. januar kritiseres specialkonsulent Jens Bjerre og jeg for at stå på mål for en rapport udarbejdet af Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet om »børn af efterkommere«. Det er en misforståelse. Danmarks Statistiks hensigt med vores kommentar i Berlingske 20. januar har udelukkende været at klargøre begrebsdannelsen på indvandrerområdet og baggrunden for denne. Det er i denne forbindelse et hovedbudskab, at begrebsdannelsen har til formål at afgrænse de forskellige grupper klart og veldefineret.

Begrebsdannelsen er baseret på forældrebaggrund, og på denne måde muliggør definitionerne på indvandrerområdet samfundsanalyser, hvor forældrebaggrund tillægges en forklaringsværdi. Det er veldokumenteret, at netop forældrebaggrund på mange samfundsområder har stor forklaringsværdi. Derfor er forældrebaggrund en helt central variabel, som indgår på mange måder i Danmarks Statistiks tabeller og analyser om eksempelvis uddannelse, indkomst og familier.

Danmarks Statistik ser ikke et dataetisk problem i at udarbejde statistik, hvor forældrebaggrund indgår, sådan som indvandrerstatistikken er udtryk for. Det skal i denne sammenhæng tages i betragtning, at der er tale om statistik, hvor ingen borgeres rettigheder krænkes, og ingen information gives om enkelte individer.

Med hensyn til kronikkens betragtninger om Danmarks Statistiks gruppering af lande i »vestlige« og »ikke-vestlige« kan jeg oplyse, at Danmarks Statistik for tiden overvejer denne. Henrik Bang, kontorchef Danmarks Statistik

Er der en voksen til stede?

Det er så pinligt og utilgivelig at stormagterne USA og Rusland mundhugges om oprustning af militær isenkram, mens vi er vidne til en etnisk udrensning af rohingyaerne i regimet i Myanmar. Hvorfor sætter USA og Rusland sig ikke i spidsen for hårde sanktioner over for Myanmar? Hvis ikke det har nogen effekt, må der i yderste konsekvens sættes ind med militær magt over for regimet. En stor del af rohingyaerne, hvoraf mange har været udsat for tortur, overgreb og set deres hjem blive brændt ned af militærjuntaen i Myanmar, befinder sig i primitive flygtningelejre i Bangladesh.

Sidst men ikke mindst må man spørge: »Er der ikke en voksen til stede?« dvs. ansvarlige stormagter, som har mod og empati til at handle her og nu, så rohingyaerne kan få tilstrækkelig nødhjælp og på længere sigt vende tilbage til Myanmar uden frygt for nye overgreb og mere tortur fra militærjuntaen i Myanmar. Jacob Vest, København S

Pension og værdighed

I Berlingske 2. februar udtaler Mattias Tesfaye sig om Socialdemokratiets seneste pensionsudspil, der indebærer en tidligere pensionering end folkepensionen grundet »nedslidning«. For at begrunde dette synspunkt siger Tesfaye bl.a.: »Her er nogle mennesker, der har arbejdet, siden de var teenagere,« hvilket næppe kan siges at være en vægtig begrundelse, da langt de fleste teenagere uddanner sig enten som lærlinge eller gymnasieelever, og begge dele må da anstændigvis rangere som et arbejde. Endvidere kan både for meget og for lidt fysisk arbejde i længden nedbryde et legeme, så det må være helt individuelt, hvorledes ens helbredstilstand udvikler sig. Andre faktorer end arbejde har givetvis også betydning for helbredet.

Tesfaye mener endvidere, at »det er et spørgsmål om værdighed, simpelthen« når en medarbejder, der ønsker en tidligere pensionering, først skal gennemgå en nedværdigende afprøvning af restarbejdsevnen. Dette synspunkt er ganske forståeligt, men her kunne fagforeningen godt være behjælpelig med en forsikringsordning for den ansatte således, at denne efter 40 år på arbejdsmarkedet efter eget valg kunne gå på pension uden at skulle stå på kommunen med hatten i hånden. Omkostningen for en sådan ordning vil for den ansatte blot være nogle få kroner om dagen, og den ansatte vil som ældre have opsparet en formue, der gør en tidlig, værdig og selvvalgt tilbagetrækning mulig. Aage Peter Ravnsgaard, Sorø