»Skagen Gossip«

Berlingske Business rapporterede i uge 29 i spalten »Skagen Gossip« om store og små tildragelser i de cirkler, som opstår »på« Skagen for en kort tid hver sommer. Her stod 13.07, at entreprenør J. Enggaard (medejer af hotellerne i Kandestederne) har købt afdøde Klaus Rifbjergs sommerhuse sammesteds, og at han har store planer om bl.a. udstykning af friarealerne syd for hotellerne til sommerhusgrunde.

Journalisterne skriver, at de lokale Kandestedsborgere er imod dette og protesterer stædigt mod projektet. Samtidig mener de at vide, at J. Enggaard har vundet første runde med kommunen, uden at det desværre oplyses, hvori sejren består. 18.07 berettes så, at direktør P.C. Jensen, som driver førnævnte hoteller sammen med Ruths Hotel, betegner modstanderne af udstykningsplanerne som »en flok nejhatte, der diskuterer småtterier, som hvorvidt det er den almindelige eller den plettede klokkelyng, som projektet kan frygtes at bringe i fare«. Hvis hoteldirektøren er citeret korrekt, er der tale om en ret så nedladende karakteristik af de mange protester, som fremkom under høringsfasen om udstyknings- og hoteludbygningsplanerne.

Det fremgår nemlig af oplægget til mødet i kommunens Plan- og Miljøudvalg 14.04 om sagen, at både sommerhusejere, lokale borgere og ikke mindst Danmarks Naturfredningsforening har protesteret kraftigt mod udstykning af friarealerne og samtidig støttet hoteludviklingen. De har fremført masser af saglige argumenter, som ligger milevidt fra P.C. Jensens nedsættende karakteristik. Jeg tror derfor, at vi er en del, som ikke forstår, at hoteldirektøren på den måde vælger at latterliggøre mange af sine lokale kunder.

I Foreningen Kandestederne, som er optaget af at værne om Kandestedernes enestående miljø, og som har 266 medlemmer (over halvdelen af områdets grundejere), er vi tilfredse med, at Frederikshavn Kommune har besluttet, at der skal tages hensyn til indsigelserne og gennemføres et grundigt udredningsarbejde, inden der evt. vedtages en ny lokalplan.