Karen Bro: Der er en ny generation af mænd, der ikke er fedtet ind i gammeldags magtstruktur

Hvor står kvindekampen og ligestillingen anno 2021, og hvad har anden bølge af #metoo haft af betydning? Berlingske har i anledningen af kvindernes internationale kampdag stillet de fem samme spørgsmål til en række markante kvinder. Her er det journalist og debattør Karen Bro.

Journalist og debattør Karen Bro mener, at #metoo har givet os et fælles sprog for grænseoverskridende adfærd, samtidig mener hun, at det er væsentligt, at den ældre generation siger til den yngre »vi har jeres ryg«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Hvad har #metoo-bevægelsen og debatten betydet for den moderne kvindekamp – og hvordan er det kommet til udtryk?

»Vi har som samfund fået et fælles sprog for grænseoverskridende adfærd. Der er blevet sat en dagsorden og en ramme for, at der er noget at sætte spørgsmålstegn ved og handle på. Under første bølge herhjemme var der en usikkerhed om, hvordan vi skulle bruge #metoo, og hvordan vi kunne skabe en forandring. Den fik Sofie Linde skarpvinklet i anden bølge. Vi skal stille spørgsmål om vores arbejdskultur i stedet for hele tiden at prøve at presse os selv til at passe ind.«

Har #metoobevægelsen i dine øjne også haft en negativ påvirkning/indflydelse på kvindekampen – hvis ja, på hvilken måde?

»Det synes jeg egentlig ikke. Men jeg tror, at #metoo i højere grad får os til at tale om en ligestillingskamp i stedet for en kvindekamp. Det står meget klart nu, at vi alle har del i, at vi får lige muligheder. Det er et samfundsanliggende. Debatten bliver tit meget sort/hvid og tit forudindtaget, men det er et generelt problem i forhold til vores debatkultur. Jeg kunne ønske mig, at hvis der er noget oppe at vende om en situation, hvor man ikke selv har været til stede, så behøver man ikke råbe ud i det offentlige rum, hvad man tror, der er sket.«

Karen Bro

»Det ville have betydet meget for den unge generation – både kvinder og mænd, hvis statsministeren i sin seneste nytårstale havde nævnt Sofie Lindes store mod. Det havde været en måde at anerkende, at vi godt ved, at der stadig er meget at kæmpe for.«


På hvilken måde oplever du generationsplittelsen mellem den moderne og den gamle feminisme? Og er der noget, man kan gøre for at overvinde den?

»Jeg overværede engang en ung feminist, der spurgte Ritt Bjerregaard, om hun ikke kunne have kæmpet lidt mere for, at kvinder kunne klæde sig, som de ville. Hvortil hun svarede: 'Nej, ved du hvad, det kunne jeg ikke, for vi havde så meget andet, vi skulle kæmpe for dengang, så den må I tage'. Det synes jeg, hun har ret i. Hver generation må kæmpe i den tid og den kontekst, man er i. Det afgørende er, at de ældre generationer bakker de yngre op. Dem, der har indflydelse, de skal sige: 'Vi har jeres ryg'. Det er vigtigt, fordi de helt unge tøver med at deltage i debatten. De er stadig bange for, at det falder tilbage på dem selv. De frygter at blive set på som en troublemaker. Det er trist, men et faktum. Derfor er det enormt vigtigt, at de får et rygstød fra os andre, der har fået en platform. Jeg tror også, det ville have betydet meget for den unge generation – både kvinder og mænd, hvis statsministeren i sin seneste nytårstale havde nævnt Sofie Lindes store mod. Det havde været en måde at anerkende, at vi godt ved, at der stadig er meget at kæmpe for.«

Er der noget, den nuværende debat om feminisme og ligestilling overser?

»At der er en ny generation af mænd, der ikke er fedtet ind i denne her gammeldags magtstruktur og måde at gøre tingene på. De er lige så trætte af stereotyper og uniformering. De vil gerne være meget sammen med deres børn, og de har en holdning til den verden, deres børn vokser op i. De mænd er stærke allierede i ligestillingskampen.«

Hvad er feminismens/kvindekampens største udfordringer de kommende år – og hvordan ser du, at man skal håndtere det?

»Det er at holde fast. Ting tager tid. At skabe en ny kultur, det sker ikke over night. Det kræver stamina, og at dem, der har fået en del af magten, skal hjælpe resten med at stille spørgsmål til, om den måde, man altid har gjort tingene på, det er den rigtige. Min generation er nødt til at forstå, at nu er det next level. Den næste generation køber ikke den med, at sådan er det at være på en arbejdsplads, eller sådan er det at være i politik. Vi er der, hvor vi sammen med den næste generation skal skabe noget nyt.«

Berlingske har i anledningen af kvindernes internatioale kampdag stillet de fem samme spørgsmål til fem forskellige kvinder. Fra venstre er det Karen Bro, Sofie Jama, Ritt Bjerregaard, Birgithe Kosovic og Ditte Giese. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen/Miriam Dals.