Dette er en kronik. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Vi har brug for pensionsselskaberne, hvis vi skal sikre bæredygtig vækst

Private investorers betydning for den grønne omstilling må ikke undervurderes. Der er både vilje og penge til bæredygtige investeringer. Danske pensionsselskaber er allerede langt fremme med f.eks. politikker for, hvordan de investerer ansvarligt.

Den danske pensionsbranche investerer i dag fem gange så meget i grøn energi som i fossile energikilder. Siden 2014 er de samlede investeringer i grøn energi mere end fordoblet til over 100 mia. kr. - og den udvikling forventes at fortsætte, skriver Pernille Weiss. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

I de kommende år bliver der behov for milliardinvesteringer i bæredygtige teknologier og løsninger, hvis vi skal redde klimaet. Forsikrings- og pensionsselskaberne er et oplagt sted at søge kapital. Den samlede danske pensionsformue fra ATP, pensionsselskaberne og private pensionsopsparinger i bankerne udgør svimlende 4.400 mia. kr. - over dobbelt så meget som hele det danske BNP. Det betyder, at kapitalen er der. Vi politikere skal blot sørge for, at pengene finder de grønne projekter.

Selvom det er afgørende, at disse midler kommer ud at arbejde aktivt for den grønne omstilling, skal vi holde os for øje, at det bliver gjort ansvarligt. Det siger sig selv, at vi aldrig må skabe usikkerhed om danskernes og europæernes pensionsopsparinger.

Det mest nærliggende spørgsmål er naturligvis, om det overhovedet er realistisk at få forsikrings- og pensionsselskaberne med på idéen? Svaret er heldigvis ja, for både selskaberne og deres kunder ønsker flere grønne investeringer.

Viljen og pengene er til stede

Den danske pensionsbranche investerer i dag fem gange så meget i grøn energi som i fossile energikilder. Siden 2014 er de samlede investeringer i grøn energi mere end fordoblet til over 100 mia. kr. - og den udvikling forventes at fortsætte. Over 80 procent af pensionsselskabernes energiinvesteringer er nu placeret i vedvarende energi. Taget i betragtning, at kun 15 procent af verdens energiforbrug stammer fra grønne energikilder, er Danmark altså langt fremme med bæredygtige investeringer - men vi kan gøre det endnu bedre, og vi skal have vores europæiske naboer med.

EU-Kommissionen har fremlagt en række forslag, som diskuteres i øjeblikket. De omhandler bl.a. en fælles beskrivelse af, hvad »bæredygtige investeringer« egentlig er. Vi har brug for en klar definition af grønne investeringer på tværs af EU, så alle landene kan sammenligne investeringer og vide, om en investering er grøn eller ej. Det er vigtigt for gennemsigtigheden, at vi taler samme sprog.

Pernille Weiss Fold sammen
Læs mere

Der barsles også med EU-regler for pensionsselskabernes offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer, og hvordan disse investeringer skal fremgå af regnskaberne. Et yderligere forslag vedrører en fælles europæisk mærkningsordning, som gør det enklere for investorer at identificere virksomheder, der lever op til klimavenlige kriterier. Jeg har tidligere luftet tanker om et fælles »klimasprog« blandt EU-landene, og det bør naturligvis også omfatte den finansielle sektor.

Forsikrings- og pensionsselskaberne er blevet kritiseret for, at de - trods deres fine målsætninger - fortsat har »sorte« investeringer i deres porteføljer, f.eks. virksomheder baseret på kulproduktion. Vi må bare erkende, at man som professionel investor er nødt til at sprede sine investeringer og risiko, hvis man ikke skal lide tab på lang sigt. Derfor ville det være en helt uansvarlig gambling med danskernes pensionsopsparinger, hvis man fra lovgivernes side udelukkede en gruppe af virksomheder eller brancher.

Men der ligger rent faktisk et potentiale for pensionsselskaberne, som via deres investeringer og gennem et aktivt ejerskab og bestyrelsesposter kan påvirke virksomhederne i en grøn retning. Det kan f.eks. ske ved at møde op på generalforsamlinger i olie- eller kulselskaber og presse dem til at satse på eksempelvis vind- eller solenergi. På den måde kan de store investorer presse på for at få virksomhederne til at blive mere bæredygtige. Derfor skal vi sikre, at grønne investeringer også kan ske i virksomheder, som er på vej til - eller har klare intentioner om - en grøn omstilling.

Mere fokus på grøn forskning

Viljen og pengene er altså til stede. Den største udfordring er faktisk, at der ikke er nok grønne projekter, og det skal vi politikere, både nationalt og i EU-regi, hjælpe med til at skaffe. I Danmark bryster vi os af at være langt fremme med forskning og udvikling af grøn teknologi, men sandheden er, at dansk energiforskning og -industri er udfordret. Andre lande har nemlig også fået øjnene op for, at det er en god forretning at investere i forskning og udvikling af grønne løsninger.

Derfor er det vigtigt at vi sætter ind tidligt i værdikæden og skaber bedre rammer for samarbejdet mellem forsknings- og udviklingsmiljøerne på universiteterne og i industrien. På den måde gøder vi jorden for nye grønne forretningsidéer. Men vi skal også styrke indsatsen for, at de nye løsninger bliver til konkrete produkter, som kan produceres og sælges.

Alle Folketingets partier blev i efteråret enige om forskningsreserven for 2019, som understøtter investeringer i forskning i nye teknologiske muligheder samt miljø og klima. Der blev afsat i alt 1,4 mia. kr., og der blev givet et markant løft til bl.a. Innovationsfonden og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) - det er positivt og et skridt i den rigtige retning.

Sikre investeringer

Pensionsselskaberne har et ansvar for at investere kundernes - altså dine og mine - penge klogt og med et fornuftigt afkast, og undgå unødigt store risici. Mekanismerne for sund investering skal vi ikke rokke ved. Det nytter f.eks. ikke at slække på kravene til selskabernes polstring for at få dem til at satse klimavenligt. Udviklingen over de seneste år har vist, at investorerne har en interesse i at satse på grønne investeringer – det kræver bare, at der er projekter at investere i. Derfor skal vi satse massivt på forskning.

Danske pensionsselskaber er allerede langt fremme med f.eks. politikker for, hvordan de investerer ansvarligt, og mange selskaber offentliggør desuden »sorte« lister på deres hjemmesider, hvor kunder nemt kan se, hvad deres pensionsmidler ikke investeres i. Her kan andre lande lære noget.

Private investorers betydning for den grønne omstilling må ikke undervurderes. Der er både vilje og penge til bæredygtige investeringer, men det skal kunne betale sig. Derfor skal vi satse massivt på forskning og forretningsudvikling, så investorerne rent faktisk får noget grønt at investere. Samtidig skal vi skabe ro om de grønne investeringer. Kun hvis vi gør det attraktivt at investere private midler i den grønne omstilling, når vi FNs 2050-mål.