Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Økonom: Her er fem offentlige investeringer, der skaber et velstående og bæredygtigt Danmark

Når svaret fra skiftende regeringer de seneste ti år har været, at skattelettelser var opskriften på at skabe velstand, har det været enøjet. Ambitiøse, offentlige investeringer er et bedre værktøj.

Uddannelse og efteruddannelse kan skabe langt mere velstand end skattelettelser, mener Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

I mere end et årti har vi i Danmark forsøgt at øge velstanden med en enøjet opskrift. Næsten uanset problemet har svaret været skattelettelser.

Gennem de seneste 15 år er der delt 52 mia. kr. ud i indkomstskattelettelser. De rigeste har fået den helt store gevinst, hvorimod de fattigste har måttet se langt efter en politik, der har gjort deres vilkår bedre.

Lars Andersen Fold sammen
Læs mere

Med en anden vej kan vi sikre et Danmark, hvor fremskridt og fremgang kommer hele befolkningen til gavn. Skal vi sikre et velstående og bæredygtigt Danmark fremadrettet, kræver det fremsynede og ambitiøse investeringer:

  1. Alle unge skal have en uddannelse
  2. Opkvalificering af ufaglærte
  3. Øget forskning – både i det private og det offentlige
  4. Klimainvesteringer
  5. Fysisk og digital infrastruktur

Alle unge skal have en uddannelse

Når 16 pct. af vores unge ikke kommer videre end folkeskolen, er der noget galt. Vi står med en gruppe unge mennesker, som er i fare for at blive tabt allerede, inden arbejdslivet er kommet i gang. Unge, der får en uddannelse, kan forvente 9-12 års ekstra fuldtidsbeskæftigelse gennem livet sammenlignet med, hvis de ingen uddannelse får. Og det er, når vi har taget højde for deres baggrundskarakteristika.

Vi skal investere i folkeskolen og mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. Lige nu er der 8.000 elever, der mangler en læreplads i en virksomhed. Det skal der rettes op på. Får vi sikret, at flere unge får en uddannelse, kan vi se frem til et øget arbejdsudbud og øget velstand.

Opkvalificering af ufaglærte

De seneste årtier har vi oplevet, at flere og flere ufaglærte job er forsvundet. Det er job, der ikke kommer igen. Med andre ord er ufaglærte blandt de grupper på arbejdsmarkedet, som står svagest. Derfor skal vi investere i opkvalificering af arbejdsstyrken. Hvis man over en ti-årig periode får reduceret antallet af ufaglærte med 100.000 personer til fordel for flere faglærte og personer med korte og mellemlange videregående uddannelser, kan det løfte BNP med op imod 0,7 pct., svarende til ca. 14 mia. kr.

Samtidig øges arbejdsudbuddet med op imod 20.000 personer, fordi personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse har en tættere og stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. Dermed er det ikke kun den enkelte, der bliver rigere som følge af at tage en uddannelse. Også samfundet får del i gevinsten gennem øgede skatteindbetalinger og færre udgifter til overførsler.

Økonomisk vækst og velstand kommer ikke kun fra øget arbejdsudbud, men skabes især af, at vi bliver dygtigere, hvilket øger produktiviteten i samfundet.

Øget forskning – både i det private og det offentlige

Offentlige investeringer i forskning og udvikling er helt afgørende for, at danske virksomheder kan komme først med nye produkter og løsninger. Samtidig trækker de offentlige investeringer også private investeringer i forskning og udvikling med sig. Det skaber vækst og arbejdspladser.

Anbefalingen herfra er derfor at øge investeringerne i forskning og udvikling. Sammenligner man investeringerne i forskning (offentlige og private) med andre vidensregioner som eksempelvis Californien, Maryland og Baden-Württemberg, ligger Danmark langt bagefter. Det viser en opgørelse fra DI. De offentlige investeringer i forskning skal øges, og derudover kan vi med fordel give et større skattemæssigt fradrag til virksomheder, som investerer i forskning og innovation. Det vil øge de private investeringer i forskning og udvikling.

Klimainvesteringer

Vi skal gennem investeringer i grøn teknologi være med til at sikre den grønne omstilling. En grøn omstilling, hvor klimaudfordringerne er i fokus, kræver investeringer i transport, landbrug og grøn energi. Vi skal investere i teknologiske løsninger til en grønnere industri og energiproduktion. Det vil skabe et større marked for de danske virksomheder, som allerede i dag er dygtige på den bane. Det vil ligeledes fremme eksportmulighederne, da hele verden efterspørger mere klimavenlige teknologier.

Fysisk og digital infrastruktur

Det er bredt anerkendt, at investeringer i infrastruktur er af afgørende betydning for den økonomiske vækst i et samfund. Det skaber en produktivitetseffekt og en arbejdsudbudseffekt. Dermed øger det vores velstand.

I den politiske reformdebat er det næsten blevet en sandhed, at en reform består af skattelettelser og forringelser af vores arbejdsmarkedsmæssige og sociale sikkerhedsnet. Men fortsætter vi kursen med fokus på enøjede arbejdsudbudsreformer og skattelettelser, får vi ikke fremgang for alle.

En mere progressiv reformkurs med fokus på investeringer i uddannelse, opkvalificering, forskning, klima og infrastruktur kan sikre et velstående og bæredygtigt Danmark og er et reelt reformalternativ til de enøjede udbudsreformer. Med en mere nuanceret tilgang er det muligt at gennemføre kloge reformer, som øger arbejdsudbuddet, øger væksten og velstanden samtidig med, at vi sikrer, at fremgangen bliver for alle og ikke kun de få.