Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Du kan indsende forslag til kommentarer på debat@berlingske.dk.

Hvis den nye tolkeaftale skal virke, bør politiet strømline anholdelser efter forbryderens sprog

Vi uddannede og erfarne tolke og oversættere vender tommelfingeren ned til den nye tolkeordning. Den bygger på beregninger uden hold i virkeligheden og mangel på forståelse for den virkelighed, vi arbejder i.

Man påstår flot, at en tolk med den nye ordning vil kunne tjene op til 70.000 kr. pr. måned, fordi bureauet samler og planlægger arbejdsdagen for den enkelte. Det er langt over, hvad professionelle tolke nogensinde har kunnet opnå. Fold sammen
Læs mere
Foto: Dennis Lehmann

Det private firma EasyTranslate har vundet et udbud af tolkning til og fra fremmedsprog for alle institutioner under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kontrakten skal løbe over fire år med en samlet kontraktsum på 520 mio. kr.

Jeg er en af de over 400 tolke, som i en underskriftindsamling har tilkendegivet, at vi ikke står til rådighed, når ordningen træder i kraft 1. april. Det skyldes, at vi bliver tilbudt væsentligt dårligere vilkår, hvilket er retssikkerhedsmæssigt uforsvarligt, idet uddannede og erfarne tolke vil blive presset ud af markedet.

Ditte Andersen Fold sammen
Læs mere

EasyTranslate tilbyder at »pulje« tolkenes arbejdstimer, hvilket ifølge bureauet vil give store administrative besparelser, og som konsekvens beskæres honorarer og arbejdsvilkår for de tolke, der skal udføre det betroede hverv. Honorar for skriftlige oversættelser reduceres med over 60 pct. og for tolkning op til 25 pct. Tolkene betales for den første time og derefter pr. påbegyndt kvarter i stedet for pr. time som hidtil.

Man påstår flot, at en tolk vil kunne tjene op til 70.000 kr. pr. måned, fordi bureauet samler og planlægger arbejdsdagen for den enkelte. Det er langt over, hvad professionelle tolke nogensinde har kunnet opnå. Så hvorfor protesterer tolke og oversættere så voldsomt?

For at omsætte for 70.000 kr. om måneden skal tolken tolke 140 timer om måneden eller 35 hele tolketimer hver uge. Tolken får ingen pauser eller tid til at transportere sig mellem de forskellige retsbygninger, politistationer eller fængsler. Det forudsætter, at tolken ikke skal sætte sig ind i den særlige juridiske terminologi i f.eks. en kompliceret hvidvasksag, der skal beherskes og udtrykkes på et splitsekund på to sprog. Desuden ville det kræve en umulighed, nemlig at politi og domstole planlægger og sammenlægger alle anholdelser, afhøringer og retssager for hvert enkelt sprog, og at de kan sikre, at der begås lige meget kriminalitet på alle sprog og i samme område.

Mon ikke mange gerne ville leve i en verden, hvor de kriminelle pænt begik deres forbrydelser i en varslet, logisk rækkefølge? Desværre begås kriminalitet døgnet rundt, og man må gøre arbejdet, når der er brug for det. Vi tolke får kun honorar for de timer, vi tolker, og det er usandsynligt, at vi kan få 35 timers tolkning hver eneste uge.

Jeg og mine kolleger, som har specialiseret os i tolke- og oversættelsesopgaver på dette område, ved af erfaring, at tolkninger på hvert af vores sprog efterspørges fra ingen eller få timer om ugen til – i bedste fald – 20 timer om ugen.

Derfor siger de uddannede og erfarne tolke og oversættere fra. Vi støtter naturligvis effektivisering, men ikke på baggrund af beregninger uden hold i virkeligheden og mangel på forståelse for den virkelighed, vi arbejder i. Vi accepterer ikke forringede takster og arbejdsforhold, som vil medføre, at vi ikke kan udføre vores arbejde professionelt. Som selvstændige betaler vi selv pension, sygdom og ferie. Med de nye vilkår vil det blive umuligt at opretholde en rimelig indtægt for højtkvalificeret arbejde.