Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Det har en høj pris at fastholde en lav pris på tobakken

Amalie Lyhnes forsvar for den nuværende tobakspolitik i Berlingske er ufuldstændigt. For prisen for tobaksafhængighed koster dyrt i menneskelige omkostninger for patienter, familier og pårørende.

»De tobaksproducerende virksomheder skal også drages til ansvar. Det er ikke OK at tjene milliarder på at sende folk i ulykke og død,« skriver Niels Jørgen Langkilde, landssekretær i Patientforeningen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kristian Djurhuus

Amalie Lyhne kastede sig 4. juli ud i et forsvar for den nuværende tobakspolitik og -beskatning. Hun argumenterer blandt andet med, at borgerne skal have lov til at vælge selv på et oplyst grundlag, og at en højere beskatning nok vil give et tab.

Efter Patientforeningens opfattelse er det en ufuldstændig måde at betragte et af de største sundhedsproblemer. Tobakken koster mere end 13.000 mennesker livet hvert år.

Patientforeningen er klar tilhænger af frie og oplyste valg fra myndige borgere, men vi er også tilhængere af, at man ikke skal kunne opføre sig uklogt og stærkt omkostningskrævende og bagefter sende regningen til fællesskabet. Hverken cigaretskod eller regninger for rygning skal smides til naboen.

Niels Jørgen Langkilde Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Jørgen Langkilde.

I miljøpolitikken lykkedes det at knæsætte »forureneren betaler«. Vi gør noget lignende på sundhedsområdet. Når folk tager på skiture, giver det mange brækkede ben og mange hospitalstimer. Det er nu klaret gennem en forsikringsordning. Det er ganske fint, at du og jeg ikke skal betale for dumdristige styrtløb og anden risikabel sport i andre lande. Har man råd til ferien, må man også sætte penge af til forsikring.

Skal de voksende sundhedsudgifter finansieres, er afgifterne på tobak en af vejene, da det sandsynligvis vil mindske antallet af rygere og dermed mindske de over 50 mia. kr., som fællesskabet bruger på rygerne hvert år. Da rygerne lever kortere, er nettoudgiften et lille tocifret milliardbeløb. Læg hertil al den lidelse og alle de – også økonomiske – afsavn, som ægtefæller, børn, søskende, venner, kollegaer og andre pårørende påføres gennem rygernes ofte langvarige sygdomme.

»Det er rimeligt, at den ansvarlige skal betale for omkostningerne, som man bevidst eller ved sjusk påfører fællesskabet andre steder.«


De tobaksproducerende virksomheder skal også drages til ansvar. Det er ikke okay at tjene milliarder på at sende folk i ulykke og død.

Patientforeningen har foreslået ansvarlighedsprincippet udbredt. Det er rimeligt, at den ansvarlige skal betale for omkostningerne, som man bevidst eller ved sjusk påfører fællesskabet andre steder. Tag udeblivelser fra lægebesøg, operationer og undersøgelser. Det koster mange kroner, og det betyder, at andre syge får en senere behandling. Lad den, der ikke kom og ikke meldte afbud, betale for udeblivelsen, med mindre det har været umuligt at melde afbud.

Omvendt skal systemet også erstatte de borgere, som bliver sendt hjem, fordi en operation udskydes. Det er trist at miste kostbare feriedage, når en operation ikke gennemføres som planlagt.

Ligeledes bør erstatninger ved fejloperationer erstattes bedre. Sundhedssystemet er alles, og har vores system forårsaget, at en lille operation blev til livsvarig invalidering, skal det ødelagte liv kompenseres meget bedre.

Lad os få tobaksafgifterne op og forbruget ned. Vores børn skal ikke ind i tobaksafhængighed. Prisen på tobakken er lav i kroner, men høj i omkostninger for patienterne, familierne og de pårørende. Her skal vi gøre det meget bedre og med brug af mange virkemidler.