Udkast til Bali-aftale: Alle skal gøre større klimaindsats

De rige lande skal skære dybt i CO2-udslippet, mens udviklingslandene skal stoppe stigningen i deres udledning. Såden lyder udkastet til klimaaftale på Bali.

Alle lande skal gøre mere for at bremse klimaændringerne. Men de rige lande skal gennemføre særligt store nedskæringer i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser.

Dette fremgik lørdag af udkastet til en sluterklæringen på FN's klimakonference på den indonesiske ø Bali.

Der bør også stilles krav til udviklingslandene i en ny klimaaftale - nemlig at de i det mindste stopper stigningen i CO2-udledningen.

Udkastet er udarbejdet af delegerede fra tre lande - Indonesien, Australien, Sydafrika - forud for den afgørende uge med drøftelser for repræsentanter for de 190 lande. Dokumentet på fire sider fungerer som en uforpligtende vejledning for forhandlerne på mødets sidste dage, hvor landenes miljø- og klimaministre er til stede.

Det hedder videre i udkastet, at der er "tydeligt videnskabeligt bevis" for, at hvis de værste følger af den globale opvarmning skal afværges, kræver det, at industrilandene mindsker CO2-udledningen med 25-40 procent inden 2020 sammenlignet med 1990-niveauet.

Den tyske regering har netop besluttet en nedskæring på 40 procent inden 2020, mens den danske VK-regering kun stiler mod 20 procent inden for rammerne af EU, men dog er parat til at gå op på 30 procent, hvis verdens øvrige industrilande er med på samme niveau.

Formålet med klimamødet på Bali er at begynde at tegne omridset af en ny klimatraktat, som kan afløse Kyoto Protokollen efter 2012. Planen er, at forhandlingerne om en ny traktat bliver færdiggjort med succes på klimatopmødet i København i december 2009.

- De nuværende bestræbelser vil ikke give de nødvendige nedskæringer i udslippet, lyder det advarende i udkastet.
- Udfordringerne fra klimaændringerne kræver effektiv deltagelse fra alle lande, hedder det videre.

USA står uden for de bindende mål i Kyoto-traktaten, mens der ikke er nogen forpligtelser til, hvor meget store udviklingslande såsom Kina og Indien skal begrænse udledningen af drivhusgasser.

De delegerede på klimamødet på Bali skal mandag komme med en reaktion på udkastet til sluterklæring.

ritzau