Skibshistorisk nøglefund udgravet af dykkere ved Amager

Marinarkæologer har udgravet to skibsvrag i sejlrende ved København. Fundene er »meget sjældne«, lyder det.