Foreninger: Turister tramper på sårbar vestjysk natur

Besøgende mangler respekt for naturen og dyrelivet ved Vestkysten, fortæller foreninger og naturvejledere.

Foto: Henning Bagger

Motionister på mountainbike, der kører uden for stierne og slider på den naturlige bevoksning. Løse hunde, der generer fuglelivet, og turister, der vader gennem råvildtets grønne levesteder.

Turister og andre besøgende mangler ofte omtanke for den vestjyske natur.

Det fortæller flere lokale naturvejledere og foreninger - herunder Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening samt Vadehavscenteret - ifølge DR Syd.

På ti år er antallet af overnatninger på Vestkysten steget med en million.

De mange besøgende slider på naturen - for eksempel, når de ikke holder sig til de offentligt anlagte stier, forklarer naturvejleder i Tønder Kommune Hans Tonnesen til DR Syd.

»Jeg bliver gal indeni. Jeg tror, de fleste mennesker gør det i uvidenhed. Men nogle ved udmærket, hvad det er, de laver,« siger han.

Formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Varde Merete Vigen Hansen forklarer, at især løse hunde i naturen er et stort problem.

De løse hunde er blandt andet en plage for ynglende fugle ved kysten, der bliver forstyrret, skræmt væk eller får ødelagt deres reder.

»I takt med at der kommer flere turister i området, er der også et øget pres nogle steder. Det kan være i form af nedslidning, men det kan også give flere forstyrrelser døgnet rundt og året rundt.«

»Når jeg færdes i naturen i det vestjyske, oplever jeg, at det største problem er løse hunde og folks manglende respekt for, at det er rigtig vigtigt, at deres hunde er i snor,« siger Merete Vigen Hansen til Ritzau.

Hun mener, at der er brug for mere information om, at naturen og dyrelivet er sårbart. Og at de besøgende derfor skal tænke over, hvordan de opfører sig, når de færdes på strande, i klitter og plantager.

»For mig at se er det en stor formidlingsopgave at give folk mere kendskab til naturen. For vi vil jo gerne have folk ud i naturen, men det handler også om at have en viden og forståelse for, hvornår man måske ikke har en hensigtsmæssig adfærd,« siger Merete Vigen Hansen.

Ifølge DR Syd oplever naturvejledere og foreninger i Vestjylland desuden, at turister overtræder kørselsforbud eller jagter store fugleflokke.

/ritzau/