Worldcom tilbage med overskud

Sidste års skrækindjagende underskud på 273 mio. kr. i den danske afdeling af det amerikanske teleselskab Worldcom,

Worldcom Telecommunications A/S, er vendt til et pænt overskud på 78,3 mio. kr. Men selsskabets revisor advarer om, at

Worldcom heller ikke i 2003 overholdte bogføringslovgivningen.- Vi kan oplyse, at selskabet kan ifalde ansvar for den

manglende overholdelse i 2003 af bogføringslovgivningen, skriver revisorerne fra KPMG C. Jespersen i en revisionspåtegning

i regnskabet for 2003.Påtegningen er en opfølgning på revisorernes kritik af Worldcoms forretningsgange og

interne kontroller, som blev fremført ved fremlæggelsen af sidste års regnskab.Dengang skrev revisorerne

blandt andet:- Selskabets registreringssystem muliggør, at der foretages posteringer i selskabets bogholderi af andre

koncernselskaber, og dokumentation for disse posteringer findes kun delvis tilgængeligt hos selskabet, hvilket er i strid med

bogføringslovgivningen.Først ved udgangen af 2003 blev etableret procedurer, så der i Danmark foreligger

dokumentation for posteringer foretaget af udenlandske koncernselskaber i selskabets bogholderi.

Øget salg

I 2003-regnskabet

tager KPMG tager forbehold for, om sammenligningstallene for 2002 i resultatopgørelsen giver et retvisende billede af selskabets

drift, men de vurderer, at 2003-regnskabet "giver et retvisende billede af selskabet aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

31. december 2003". Dermed kommer vi tilbage til Worldcom Telecommunications økonomiske formåen i 2003.MilliardsvindelMegaunderskuddet

i 2002 skyldtes blandt andet et ekstraordinære udgifter på 373,3, der skyldes nedskrivninger og hensættelser i forbindelse

med problemerne i den internationale koncern. De er en konsekvens af, at koncernen i 2002 blev taget i milliardsvindel og efterfølgende

gik i betalingsstandsning.Årets danske resultat på plus 78,3 mio. kr. skyldes ikke mindst en ekstraordinær

indkomst på 60,6 mio. kr. som er et tilgodehavende på tidligere nedskrivninger.Worldcoms ledelse forventer et mindre

overskud i 2004, da der ikke forventes ekstraordinære indtægter.Selskabet sælger kommunikationsydelser til

større virksomhedskunder i Danmark og udlandet, og disse forretninger steg med 28 pct. i 2003 i forhold til året før.Selvom

markedet er præget af en betydelig konkurrence venter selskabet fortsat vækst i 2004.Det har ikke været muligt

at indhente en kommentar fra Worldcoms danske ledelse inden redaktionens slutning fredag eftermiddag.