Rust-bæltets krise

Det er nemt at sige, at Stålvalseværket og de tilbageværende skibsværfter er solnedgangs-industrier, som vi

ligeså godt kan afskrive med det samme. De bruger megen energi, og de forurener. Hvem vil vel savne dem?


Men så enkelt

er det ikke.


For det første er de tilbageværende danske værfter blandt de mest effektive i verden. Men de

udkonkurreres af statssubsidier i Korea, Tyskland og Syd-Europa. Også Stålvalseværket er effektivt, men stål

sælges ikke på et frit marked. USA beskytter sin hjemmemarkedsindustri med høje toldmure. Og stålindustrien

i det øvrige Europa er stærkt statsinfiltreret.


For det andet viser erfaringen, at det er let at lukke arbejdspladser,

men ganske svært at etablere nye. Det har vi set rundt omkring i de gamle værftsbyer som Nakskov, Svendborg og Frederikshavn.


For

det tredje er det ofte sådan, at selv stålindustrier kan udvikle sig til at blive højteknologiske. En stor containerbåd

kan i dag drives af en besætning på 12 mand. Det bemandingsløse skib er inden for rækkevidde, og det skyldes

en kolossal produktudvikling inden for styresystemer og anden IT. Produktudviklingen foregår i et tæt samspil med hundredvis

af underleverandører. Tilsvarende med Stålvalseværket, der nu søges rekonstrueret.


I Stålvalseværket

er staten med som aktionær sammen med A.P. Møller. Hvis det lykkes at skabe et nyt kommercielt grundlag sammen med udenlandske partnere,

bør staten om nødvendigt skyde ny aktiekapital ind med henblik på en senere privatisering.


De tilbageværende

værfter er privatejede og må overleve på de vilkår, der gælder. A.P. Møllers værft i Odense

er allerede i gang med at outsource en stor del af produktionen til lande med et lavere omkostningsniveau. Ørskov overvejer

det samme.


Krisen i det danske rustbælte understreger endnu engang behovet for, at dansk erhvervsliv omstilles til at sælge

viden. Det kræver store forandringer i virksomhederne og et gunstigt dansk erhvervsklima med gode erhvervsrettede uddannelser,

hvis forandringsprocessen skal lykkes. Her halter Danmark stadig bagud, selvom VK-regeringen har lagt positivt ud.