Rekordagtig omsætning af aktier i 2001

Selv om aktiekurserne ikke var de bedste sidste år, var der alligevel stor interesse for at handle med værdipapirerne.

Læs mere
Fold sammen
Omsætningen af aktier registreret i Værdipapircentralen (VP) lå i 2001 fortsat på et meget højt niveau.

Den nominelle aktieomsætning sidste år lå på 338 mia. kr., hvilket svarer til 1,4 mia. kr. pr. børsdag. Og dermed er handlen med aktier stort set uændret i forhold til 2000, hvor aktieomsætningen satte rekord med 340 mia. kr. Set over en 10 års periode er aktieomsætningen mere end firdoblet.

VPs administrerende direktør Johannes Luef mener, at det er glædeligt, at den høje omsætning af aktier fastholdes, selv om kurserne er faldet:

»Det tyder på, at aktiekulturen har bidt sig fast,« siger direktøren.

Omsætningen af aktier i VP sker primært mellem fondshandlere og deres kunder. Kun 14 procent af handlerne foregik mellem fondshandlere.

Omsætningen af handler med obligationer registreret i VP var sidste år på 24.873 mia. kr. svarende til 99 mia. kr. pr. børsdag. Dermed er køb og salg af obligationer faldet med 11 procent fra 2000 til 2001.

Ritzau