Pakkereaktioner

Reaktioner på regeringens nye konkurrenceevnepakke.

Læs mere
Fold sammen
»Det er en god start, vi har set fra regeringens side. Mange små og mellemstore virksomheder vil være tilfredse, men det er slet ikke tilstrækkeligt for konkurrenceevnen, hvor nødvendige skattereformer og behov for kompetenceudvikling stadig presser sig på.«

Adm. direktør Søren B. Henriksen, Dansk Handel & Service

»Alle de nødvendige forbedringer kan ikke komme i et hurtigt hug, men det er et flot første skridt på vejen mod bedre vilkår for det brede erhvervsliv. Derfor ser jeg også frem til den kommende og forhåbentligt perspektivrige indsats på fornyelses- og udviklingssiden.« Håndværksrådets adm. direktør Lars Jørgen Nielsen.

»Regeringen har nu præsenteret de første to elementer i sin ny vækststrategi. Først blev der indført et total stop for nye skatter og afgifter fra 2002. Det bliver nu fulgt op af konkurrenceevnepakken, der indeholder mange gode elementer for virksomhederne. Og så bemærker jeg, at regeringen i udspillet gentager målet om, at sænke skatten på arbejde senest i 2004. Det vil være et væsentligt element i bestræbelserne på at sikre et sundt erhvervsklima og konkurrencedygtige danske virksomheder.«

Dansk Industris viceadm. direktør, Jørgen Hansen.