Mere kaos i landets største bank: Danske Bank finder fejl i tusindvis af kundesager

Danske Bank har fundet frem til en række fejl i tusindvis af kundesager, oplyser banken i en pressemeddelelse. Banken har nu nedsat en ny centralenhed, der skal sikre en hurtig og transparent løsning på de gamle sager.

Chris Vogelzang, adm. direktør i Danske Bank, må igen ud og beklage fejl i behandlingen af tusindvis af kunder. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Danske Bank har fundet en række kundesager, hvor fejl kan have resulteret i tab for bankens kunder. Nu vil banken sætte gang i et større arbejde for at rette op på fejlene. Problemerne spænder meget vidt og både private kunder og erhvervskunder har været ramt, oplyser storbanken i en pressemeddelelse.

Meddelelsen kommer i kølvandet på den seneste tids afsløringer i Berlingske og TV 2 af kaos med gældsinddrivelsen i banken og nye afsløringer i kølvandet på hvidvaskskandalen.

»Desværre kan vi ikke lave om på tidligere fejl, mange af dem er flere år gamle, men vi kan – og det er det, vi er i gang med – sikre, at vi retter de fejl, vi finder, proaktivt og rettidigt, og at vi gør det rigtige for vores kunder. Vi har lært, ikke mindst fra den nylige gældsinddrivelsessag, at selv om vi har taget mange af de rigtige skridt, skal vi kunne tage dem hurtigere, samtidig med at vi er mere transparente over for alle vores interessenter om disse sager,« siger administrerende direktør for Danske Bank Chris Vogelzang i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen opremser banken de nye problemer:

1. Op mod 27.000 privat- og erhvervskunder i Norden og Luxembourg kan have fået en mangelfuld opgørelse for estimerede gevinster eller tab i eksempelvis net- og mobilbanken grundet mangler i et underliggende IT-system.

2. For omkring 5.000 primært danske kunder har den skatteservice, Danske Bank har tilbudt i relation til udbytteskat ikke været tilstrækkelig. Derved har der været en væsentlig forsinkelse i behandlingen og udbetaling af refusion af udbytteskat til disse kunder.

3. Op mod 3.000 primært erhvervskunder har ikke modtaget de aftalte rabatter på valutahandler, da rabatterne muligvis ikke er blevet registreret korrekt. Danske Bank skriver, at det er kunder på tværs af bankens markeder.

4. Nogle kunder har oplevet, at vilkårene for tilbagebetaling af deres lån er udformet således, at løbetiden er uendelig, fordi rentetilskrivningen overstiger den løbende tilbagebetaling. Danske Bank skriver, at det drejer sig om færre end 100 privatkunder i Danmark. De er ikke blevet informeret og rådgivet tilstrækkeligt. Derudover ser Danske Bank også på en mindre gruppe af lån, hvor løbetiden er usædvanlig lang. De kan have brug for rådgivning og tilpasning af deres vilkår, skriver Danske Bank.

5. I et antal tilfælde er investeringsstrategier, der er aftalt med privatkunder på tværs af Norden, muligvis ikke blevet gennemført korrekt på grund af uoverensstemmelser mellem to anvendte investeringssystemer. Det kan have ført til enten et lavere eller højere afkast end ved den aftalte investeringsstrategi, skriver Danske Bank.

6. Herudover vil banken også se på de potentielle yderligere problemstillinger i forbindelse med sagen om gældsinddrivelse.

Danske Bank har nu nedsat en ny centralenhed, der skal sikre den hurtigste og mest transparente løsning på de gamle sager. Enheden bliver ledet af Peter Rostrup-Nielsen.

»Vi har generelt foretaget betydelige investeringer i og forbedringer af vores teknologi, systemer, processer og kompetencer inden for risikostyring og compliance de seneste år, og derfor har vi også identificeret historiske fejl, som skal rettes. Nogle af disse sager er fra en tid, hvor banken i højere grad baserede sig på manuelle processer og kontroller, og hvor datakvaliteten var anderledes, end hvad der kan forventes i dag,« siger Danske Bank-topchef Chris Vogelzang og tilføjer:

»Det gør dem komplekse at løse, men det bør ikke være en undskyldning. Vi er fast besluttede på at rette eventuelle fejl, vi måtte have begået, og at gøre det så hurtigt som muligt. Alle berørte kunder vil selvfølgelig blive kompenseret for eventuelle tab,« siger Chris Vogelzang.