Høje driftsomkostninger belaster Danske Bank

Danske Bank - Danmarks største bankkoncern - skuffede umiddelbart investorerne og markedet, da koncernen præsenterede sit halvårsregnskab torsdag formiddag. Det var især de højere driftsomkostninger, som overskyggede et regnskab, der på mange måder ellers ikke indeholdt de store overraskelser.

Banken opnåede et resultat før skat på 10.062 mio. kr. i 1. halvår 2007 - 471 mio,. kr. bedre end i første halvår året før, men lavere end analytikerne havde ventet. De havde således ventet et resultat før skat på knap 10,3 mia. kr.

Derimod blev resultatet efter skat bedre end ventet. Banken realiserede et nettoresultat på 7629 mio. kr., hvilket var en fremgang på 11 pct. sammenlignet med samme periode i 2006 og også 61 mio. kr. bedre end ventet af analytikerne.

Driftsomkostningerne var noget højere end ventet af markedet. I første halvår havde Danske Bank driftsomkostninger på samlet set 12.530 mio. kr. Analytikerne havde kun ventet omkostninger på 11,9 mia. kr. Omkostningsprocenten var uændret på 55.

- Omkostningerne steg 13 pct. Stigningen afspejler især integrationsomkostninger på tilkøbte enheder, øget performanceafhængig aflønning og den forøgede forretningsaktivitet inden for operationel leasing, skriver Danske Bank i regnskabet.

Det er altså især integrationen af finske Sampo Bank og de tilkøbte bankaktivtiteter i Irland, der belaster regnskabet, mens den underliggende omkostningsudvikling blev på 3 pct., oplyser banken.

Tab på udlån blev som ventet negativt påvirket med 5 mio. kr. I samme periode sidste år kunne banken indtægtsføre 477 mio. kr. på den konto. Banken venter fortsat, at tab på udlån bliver lidt højere end i 2006, men skriver samtidig, at der ventes beskedne tab på udlån som følge af den gunstige økonomiske udvikling og tilfredsstillende bonitet i låneporteføljen.

Der var fremgang i nettorenteindtægterne på 11 pct. og bankkunderne har fortsat stor lyst til at handle med værdipapirer, hvilket kan aflæses i regnskabet ved, at handelsindtægterne er steget med ligeledes 11 pct. Derimod faldt nettogebyrindtægterne med 2 pct. til 4296 mio. kr.

For hele 2007 opjusterer Danske Bank forventningerne. Det sker med baggrund i regeringens nye skattepakke, der medfører en lavere skattebetaling for bankkoncernen, der nu venter et overskud efter skat på niveau med 2006 proforma (efter konsolidering med Sampo Bank). Resultatet før skat ventes fortsat at blive noget lavere end i 2006.