Fætter BR får banker og kapitalfonde på kollisionskurs

Erhvervskommentator Jens Christian Hansen Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Det dramatiske kollaps i Fætter BRs Top-Toy-koncern lige før nytårsskiftet kan føre til et kontant opgør mellem bankerne på den ene side og de nye ejere, kapitalfonden EQT, på den anden. Og på længere sigt til en større mistillid generelt mellem kapitalfonde og banker.

Sultne kapitalfonde kombineret med historisk lave renter har ført til opskruede priser på virksomhedshandler over de senere år. Det kan medføre flere kollapser blandt kapitalfondsejede og dermed stærkt forgældede selskaber.

Det internationale kreditvurderingsbureau Moody's har advaret mod gældstyngede selskaber, som risikerer at komme i problemer, når renten stiger. Samtidig har også det danske finanstilsyn givet to store danske banker, Nykredit og Jyske Bank, påbud i forbindelse med for risikable udlån, herunder ikke mindst lån til virksomheder ejet af kapitalfonde.

Ofte stiller kapitalfonden »blot« med en mindre egenkapital på 10-20 procent af den samlede pris og går så i banken for at lånefinansiere resten. Der er stor forskel på fondenes indskud af egenkapital ved handler og i øvrigt svært at gennemskue. Brancheforeningen DVCA oplyser selv i deres årsskrift, at der gennemsnitligt er egenkapitalindskud på 40 procent (2017-tal) ved virksomhedsopkøb

Bankerne på deres side har stået i kø for at låne penge ud i forbindelse med kapitalfondenes køb af virksomheder. Set i det lys ligger bankerne, som de selv har redt, og det kan fremover koste sektoren betydelige tab.

Bankerne må således formodes selv at hænge på de milliardstore lån i Top-Toy, som selskabet optog for tre år siden til at finansiere kapitalfondens køb af Top-Toy. EQT afviste i juledagene at skubbe flere penge ind i Top-Toy, og herefter så formanden, Michael Hauge Sørensen, ingen anden udvej end at sende Top-Toy til konkursbehandling.

EQT mistimede totalt købet af Top-Toy for tre år siden. Dengang værdisatte EQT Top-Toy til knap 2,5 mia. kroner. I den konstruktion ejede EQT 75 procent og familien Gjørup 25 procent, mens Danske Bank, Nykredit, Nordea og Swedbank kom med pengene til at finansiere handlen.

Det var således i allersidste øjeblik, at familien Gjørup fik konverteret en stor del af ejerskabet i Top-Toy til kontanter. Det er endnu uvist, hvor stort tabet bliver for kapitalfonden EQT, når aktiverne er realiseret, men det kan sandsynligvis begrænses til nogle få hundrede millioner kroner. Værre er det, at EQT dermed bliver en »dårlig« sag i bankerne, og det kan vanskeliggøre fremtidige finansieringer.

Det er ikke første gang, en kapitalfondsejet virksomhed går konkurs. Det er sket for blandt andre Bodilsen, Biva og OW Bunker. Sidstnævnte er dog en helt særlig sag, som har ført til en række retssager i forbindelse med OW Bunker-kollapset.

Kapitalfonde lever langt hen ad vejen af at købe billigt og sælge dyrt – og typisk inden for en kortere årrække på fire til syv år effektivisere driften. Det afgørende er at forlade virksomhederne med en stor gevinst, således at de respektive fonde kan lukkes og gevinsten udbetales til investorerne. Det bliver imidlertid sværere og sværere.

Det har ført til en række interne handler mellem kapitalfondene, som det kan være svært at se fornuften i. Med til at presse markedet er tillige, at jo mere aktivitet og jo flere handler – jo mere er der i gevinst til partnerne i kapitalfondene.

En ejerkonstruktion, der gennem årene er kritiseret for at være kortsigtet profitmaksimering, men det skal siges, at kapitalfonde også har formået at skabe nyt liv og udviklet en række virksomheder og dermed skabt betydelige afkast til investorerne, typisk pensionskasser.

Spørgsmålet er, om kapitalfonde som ejerform har toppet.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator

»Med til at presse markedet er tillige, at jo mere aktivitet og jo flere handler – jo mere er der i gevinst til partnerne i kapitalfondene.«