De selvstændige på de sorte arbejdsmarkeder

I medierne har det ofte været fremme, at især de faglærte er særdeles aktive på de sorte arbejdsmarkeder. Den seneste undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viste f.eks., at ikke mindre end 29,2 pct. af de faglærte i alderen 18-74 år inden for de seneste 12 måneder havde udført måneskinsarbejde i 2001. Herved lå de faglærte 9 procentpoint over den gennemsnitlige frekvens for hele befolkningen, og lignende resultater går igen, så langt tilbage enheden har fulgt den sorte sektor i Danmark.

Et noget overset forhold i medierne er imidlertid, at de selvstændige målt på frekvensen også er aktive langt over gennemsnittet i forhold til de sorte markeder. Med en frekvens blandt de selvstændige på 27,8 pct. i 2001 lå denne gruppe faktisk kun marginalt under de faglærtes aktivitetsniveau, og i øvrigt også kun marginalt under de ufaglærtes, der havde en frekvens på 28,6 pct. Herved adskiller selvstændige i Danmark sig ikke fra deres kolleger i Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland, hvor de selvstændige også er særdeles aktive.

Selv om frekvensen er næsten ens, bruger de faglærte dog i gennemsnit en del mere tid på det sorte arbejde, nemlig 5 timer og 30 minutter mod de selvstændiges tidsforbrug på 4 timer og 12 minutter, hvad der trods alt er med til at nuancere billedet ovenfor. På dette punkt ligger de selvstændige faktisk under gennemsnittet for Danmark, hvad der er temmelig usædvanligt i Nordeuropa, hvor de selvstændige i Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland over alt befinder sig over gennemsnittet ¿ også hvad angår timeforbruget. I denne sammenhæng ligger de selvstændige i Tyskland helt i top med et ugentligt timeforbrug på sort arbejde på lidt over 13 timer i 2001, hvorved det sorte arbejde må udgøre en endog meget væsentlig del af indkomstgrundlaget.

Ved en vurdering af de selvstændiges ageren på de sorte arbejdsmarkeder er det naturligvis også interessant at få et indblik i, hvilke brancher der især er aktive med levering af sorte ydelser. Måske ikke så overraskende fremstår bygge og anlæg som den helt dominerende branche, når det gælder levering af sort arbejde til danskerne. Ikke mindre end 20 pct. af alle præsterede arbejdstimer inden for bygge og anlæg blev således i 2001 udført som sort arbejde. Det skal pointeres, at disse 20 pct. ikke kun udføres af folk inden for branchen, men også af andre, der har deres "hvide" beskæftigelse i en anden branche, men som har håndelag for at udføre sort arbejde med en pensel eller murerske i hånden. Landbrug, fiskeri og skovbrug, hvor havearbejde indgår, er en anden branche, der også er godt med: Her er omkring 15 pct. af timeforbruget knyttet til produktion af sorte ydelser.

Taler man med selvstændige under mere uformelle omstændigheder, bliver man ofte gjort opmærksom på, at de sjældent kan komme ud i private husholdninger uden at blive spurgt, om ikke i det mindste noget af arbejdet kan blive udført "uden regning". Markedet synes nærmest umætteligt, og de selvstændige tager sig da også godt betalt, viser undersøgelserne, idet navnlig selvstændige og funktionærer har gode sorte timelønninger, mens de faglærte arbejdere må tage til takke med at tjene omkring gennemsnittet for hele befolkningen.